red. prof. dr. Marko Stabej

5 srečanj

683. srečanje

Datum: 20.03.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 44
Naslov: Vprašanja institucionalizacije jezikovne politike v Sloveniji
Predavatelj: doc. dr. Marko Stabej

759. srečanje

Datum: 26.05.2003
Vabi: ???
 1. Naslov: Kako in koga prijeti za jezik (o poteh slovenskega jezikoslovja)
  Predavatelj: izr. prof. dr. Marko Stabej (Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 2. Naslov: Pasti in prednosti deduktivne metode v jezikoslovju
  Predavatelj: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 3. Naslov: Kako v jezikoslovju dosegati t.i. mednarodnost
  Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 4. Naslov: Jeziki v stiku: prevzete besede in kalki
  Predavatelj: red. prof. dr. Mitja Skubic (Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

775. srečanje

Datum: 01.03.2004
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelji:
 • asist. dr. Matej Hriberšek
 • izr. prof. Marko Stabej
 • asist. mag. Ina Ferbežar

849. srečanje

Datum: 19.03.2007
Vabi: ???
Naslov: Fidaplus, korpus slovenskega jezika
Predavatelj: izr. prof. dr. Marko Stabej (Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

1016. srečanje

Datum: 21.10.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Slovensko visoko šolstvo: internacionalizacija brez jezikovne politike
Predavatelja:
 • red. prof. dr. Marko Stabej (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 • red. prof. dr. Monika Kalin Golob (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija)