dr. Martin Orožen

1 srečanje

159. srečanje

Datum: 27.10.1975
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 10
Naslov: Morfološka analogija v starejših slovenskih besedilih
Predavatelj: dr. Martin Orožen