dr. Martina Križaj Ortar

1 srečanje

660. srečanje

Datum: 15.03.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 24
Naslov: Poročani govor v slovenščini (ob predavateljičini doktorski disertaciji)
Predavatelj: dr. Martina Križaj Ortar (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)