prof. dr. Martina Orožen

3 srečanja

40. srečanje

Datum: 12.12.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 10
Naslov: Zgodovinski razvoj futuralnih in modalnih gramatičnih oblik v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja
Predavatelj: dr. Martina Orožen

225. srečanje

Datum: 18.02.1980
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 13
Naslov: Slovnica Dobrovskega, metodološki vzor Metelkove slovnice
Predavatelj: prof. dr. Martina Orožen

364. srečanje

Datum: 05.01.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 22
Naslov: J. N. Primic in njegovi nazori o normiranju skupnega slovenskega knjižnega jezika
Predavatelj: prof. dr. Martina Orožen (Filozofska fakulteta, Univerza v ljubljani, Slovenija)