Maruška Agrež

2 srečanji

975. srečanje

Datum: 05.03.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Prevajalski in skladenjsko-pomenski vidik besed ja, le in samuč v Trubarjevem prevodu Lutrove Hišne postile
Predavatelj: Maruška Agrež, študentka 1. letnika tretje stopnje (slovenistika, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

1009. srečanje

Datum: 22.04.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Členki v šentruperskem govoru
Predavatelj: Maruška Agrež, študentka 2. letnika tretje stopnje (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)