doc. dr. Matej Šekli

6 srečanj

856. srečanje

Datum: 21.05.2007
Vabi: ???
Naslov: O romansko-alpskoslovanskem nadomestnem naglasoslovju (na primeru predslovanskih substratnih krajevnih imen moškega spola v slovenščini)
Predavatelj: Matej Šekli, mladi raziskovalec (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

880. srečanje

Datum: 26.05.2008
Vabi: ???
Naslov: Zaimkovna ponovitev osebka in predmeta v rezijanskem narečju slovenščine (s stališča jezikovnega stika s furlanščino)
Predavatelj: dr. Matej Šekli (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

887. srečanje

Datum: 17.11.2008
Vabi: ???
Naslov: "O narečni osnovi jezika Celovškega ali Rateškega rokopisa ter o izvoru oblike seydi
Predavatelj: dr. Matej Šekli (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

896. srečanje

Datum: 16.02.2009
Vabi: ???
Naslov: Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici, predstavitev monografije
Predavatelj: dr. Matej Šekli (Oddelek za slavistiko,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

906. srečanje

Datum: 11.05.2009
Vabi: ???
Naslov: Sinhronija in diahronija v zgodovinskem jezikoslovju (na primeru zgodovine zaimkov moj/tvoj/svoj v slovenščini)
Predavatelj: dr. Matej Šekli (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

954. srečanje

Datum: 11.04.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Zemljepisnojezikovna členitev kajkavščine ter slovensko-kajkavska jezikovna meja
Predavatelj: doc. dr. Matej Šekli