dr. Michael Domschke

1 srečanje

318. srečanje

Datum: 01.04.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 16
Naslov: Razmerje med zbornostjo, pravilnostjo in govorno dejavnostjo
Predavatelj: dr. Michael Domschke