mag. Milena Milojevič

1 srečanje

150. srečanje

Datum: 13.01.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Naslov: Pronominalizacija in refleksivizacija v angleški generativni slovnici
Predavatelj: mag. Milena Milojevič