akad. dr. Milko Matičetov

3 srečanja

238. srečanje

Datum: 08.12.1980
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 25
Naslov: Skrivni jezik Rezijancev popotnikov
Predavatelj: dr. Milko Matičetov (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenija)

665. srečanje

Datum: 03.05.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 33
Naslov: Kraško-vipavsko-briške škržade spet v SP, kjer so že bili (F. Levec, 1899)
Predavatelj: dr. Milko Matičetov, znanstveni svetnik v pokoju (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)

834. srečanje

Datum: 29.05.2006
Vabi: ???
Naslov: Ob zibki poezije: Oživljanje glasov iz narave
Predavatelj: akad. dr. Milko Matičetov (Inštitut za slovensko narodopisje, Slovenka akademija znanosti in umetnosti, Slovenija)