prof. dr. Mirko Križman

1 srečanje

399. srečanje

Datum: 04.04.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 18
Naslov: Vplivi na jezikovne kodizacije pri slovencih v Radgonskem kotu
Predavatelj: prof. dr. Mirko Križman (Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija)