lektor Mitja Saje

2 srečanji

312. srečanje

Datum: 18.02.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 30
Naslov: Besedotvorje in stavčna zgradba kitjaščine
Predavatelj: lektor Mitja Saje

337. srečanje

Datum: 23.12.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 18
Naslov: O kitajski skladnji
Predavatelj: lektor Mitja Saje