dr. Mojca Žagar Karer

1 srečanje

1013. srečanje

Datum: 27.05.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Terminologija med slovarjem in besedilom
Predavatelj: dr. Mojca Žagar Karer (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)