asist. dr. Mojca Kompara

2 srečanji

919. srečanje

Datum: 14.12.2009
Vabi: ???
Naslov: Prepoznavanje krajšav v slovenskih elektronskih besedilih
Predavatelj: Mojca Kompara, študentka doktorskega študijskega programa (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

984. srečanje

Datum: 14.05.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Samodejna izdelava Slovarja krajšav
Predavatelj: asist. dr. Mojca Kompara (Oddelek za slovenistiko, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija)