mag. Mojca Smolej

1 srečanje

757. srečanje

Datum: 12.05.2003
Vabi: ???
Naslov: Členek v slovenskem knjižnem jeziku: pomenoslovni in skladenjski vidiki
Predavatelj: mag. Mojca Smolej (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)