mag. Nina Golob

2 srečanji

787. srečanje

Datum: 18.10.2004
Vabi: ???
Naslov: Fonološki pristop k akustični analizi japonske in slovenske prozodije: naglas in intonacija
Predavatelj: Nina Golob

891. srečanje

Datum: 15.12.2008
Vabi: ???
Naslov: Samoglasniška kvaliteta in trajanje v prozodiji: akustična analiza japonskih in slovenskih korpusov po Grangerjevem modelu
Predavatelj: mag. Nina Golob (Oddelek za azijske in afriške študije,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)