dr. Nina Ledinek Pavlič

1 srečanje

950. srečanje

Datum: 14.03.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Oblikoskladenjsko in skladenjsko označevanje korpusov slovenščine
Predavatelj: dr. Nina Ledinek Pavlič