dr. Nina Ledinek

2 srečanji

871. srečanje

Datum: 10.03.2008
Vabi: ???
Naslov: Skladenjsko označevanje korpusov slovenščine z vidika razvoja jezikovnih tehnologij
Predavatelja:
  • Nina Ledinek (mlada raziskovalka, ZRC SAZU in slovenistika Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
  • Špela Arhar, mlada raziskovalka (Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

956. srečanje

Datum: 09.05.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Oblikoskladenjsko in skladenjsko označevanje korpusov slovenščine
Predavatelj: dr. Nina Ledinek