lektorica mag. Noriko Kato

1 srečanje

686. srečanje

Datum: 10.04.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 13
Naslov: Zmožnostni, samodejnostni in težavnostni stavki v japonščini (Potential, Spontaneous and "Tough" Sentences in Japanese)
Predavatelj: lektorica mag. Noriko Kato