red. prof. dr. Patrizia Cordin

1 srečanje

930. srečanje

Datum: 03.05.2010
Vabi: ???
Naslov: Verb plus locative in romance languages: space, aspect and subjectivity (glagol z lokativom v romasnkih jezikih: prostor, aspekt in subjektivnost)
Predavatelj: red. prof. dr. Patrizia Cordin