Pavle Merku

1 srečanje

677. srečanje

Datum: 13.12.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Naslov: Pričevanja zaljubljenca o slovenskem jeziku na Zahodu državne meje
Predavatelj: Pavle Merku (Trst)
Povzetek: To je bilo predavanje ob izidu priročnika Slovenska krajevna imena v Italiji (založba Mladika, Trst, 1999), hkrati je omenil razpravo Datacija slovenskih toponimov v Furlaniji: problematika in hipoteze. Obenem pa je predavatelj napovedal izid dveh knjig, za kateri je zbiral gradivo: Osebna in krajevna imena v kodeksih tržaškega stolnega kapitlja sv. Justa(1307- 1406) in pa Tersko besedišče.