dr. Peter Jurgec

6 srečanj

782. srečanje

Datum: 03.05.2004
Vabi: ???
Naslov: Samoglasniški nizi v slovenščini
Predavatelj: asist. Peter Jurgec

819. srečanje

Datum: 19.12.2005
Vabi: ???
Naslov: Optimalnostna teorija: primeri iz slovenske fonologije
Predavatelj: asist. Peter Jurgec, mladi raziskovalec (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

865. srečanje

Datum: 10.12.2007
Vabi: ???
Naslov: Ton v slovenščini s stališča optimalnostne teorije
Predavatelj: Peter Jurgec (Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL), Univerza v Tromsø, Norveška; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, SAZU, Slovenija)

885. srečanje

Datum: 03.11.2008
Vabi: ???
Naslov: Prozodična hierarhija v slovenščini
Predavatelj: dr. Peter Jurgec (Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL), Univerza v Tromsø, Norveška)

972. srečanje

Datum: 16.01.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Ledene tarče
Predavatelj: ddr. Peter Jurgec (Meertens Instituut, Amsterdam, Nizozemska)

1003. srečanje

Datum: 04.03.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Fonologija slovenščine (predstavitev projekta)
Predavatelj: dr. Peter Jurgec (Univerza v Leidnu, Nizozemska)