doc. dr. Petra Stankovska

1 srečanje

1024. srečanje

Datum: 16.12.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Češka skladnja
Predavatelj: doc. dr. Petra Stankovska, docent za češki jezik (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)