lektor Philip Burt

1 srečanje

397. srečanje

Datum: 21.03.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 23
Naslov: Uporaba monitorja pri pouku tujih jezikov (metodološke implikacije)
Predavatelj: lektor Philip Burt