dr. Silvo Torkar

2 srečanji

875. srečanje

Datum: 14.04.2008
Vabi: ???
Naslov: O doslej prezrtem tipu flektivne derivacije v slovenskih krajevnih imenih
Predavatelj: mag. Silvo Torkar (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

995. srečanje

Datum: 26.11.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Tvorba slovenskih zemljepisnih imen iz slovanskih antroponimov
Predavatelj: dr. Silvo Torkar (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)