dr. Simon Krek

3 srečanja

980. srečanje

Datum: 10.04.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Pridobivanje jezikovnih podatkov iz besedilnih korpusov za namen izdelave enojezičnih slovarjev in slovnic
Predavatelj: dr. Simon Krek (Institut Jožefa Štefana, Slovenija)

991. srečanje

Datum: 29.10.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Slogovni priročnik na spletu - pravopis za 21. stoletje?
Predavatelj: dr. Simon Krek ( Laboratorij za umetno inteligenco, Instituta Jožef Stefan, Slovenija)

1021. srečanje

Datum: 25.11.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika kot leksikografski nasledek projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku
Predavatelji:
  • dr. Simon Krek (Institut Jožef Stefan, Slovenija; Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
  • dr. Iztok Kosem (Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Slovenija)
  • dr. Polona Gantar (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)