dr. Sonja Hudej

1 srečanje

673. srečanje

Datum: 15.11.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 11
Naslov: Sredstva za preprečevanje in pregovarjanje v besedilih (ob predavateljičini doktorski disertaciji)
Predavatelj: dr. Sonja Hudej (Gimnazija Velenje, Slovenija)