red. prof. dr. Stojan Bračič

5 srečanj

213. srečanje

Datum: 02.04.1979
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 12
Naslov: Izbrani problemi jezikovne modalnosti v sodobni nemščini
Predavatelj: asist. Stojan Bračič

???. srečanje

Datum: 16.03.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 5
Naslov: Gotovost in velelnost v sistemu sodobnega nemškega jezika
Predavatelj: mag. Stojan Bračič

671. srečanje

Datum: 08.11.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 57
Naslov: Ritem v jeziku
Predavatelj: dr. Stojan Bračič

882. srečanje

Datum: 13.10.2008
Vabi: ???
Naslov: TEXTGRAMMATIK – TEXTSEMANTIK – TEXTSTILISTIK in textlinguistisches Repetitorium
Predavatelji:
  • prof. dr. Stojan Bračič (Ljubljana in )
  • prof. dr. Ulla Fix (Leipzig, Nemčija)
  • prof. dr. Albrecht Greule (Regensburg, Nemčija)
Povzetek: Predstavitev učbenika

989. srečanje

Datum: 15.10.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Besedotvorne paradigme v nemških besedilih. (Ob izidu druge, razširjene izdaje učbenika Textgrammatik - Textsemantik - Textstilistik.)
Predavatelj: red. prof. dr. Stojan Bračič (Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)