mag. Svetlana Slapšak

1 srečanje

???. srečanje

Datum: 30.03.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 3
Naslov: Pokušaj opisa pozajmljenice - pristup leksičkim grecizmoma Vukovog rječnika
Predavatelj: mag. Svetlana Slapšak