doc. dr. Tatjana Srebot Rejec

1 srečanje

655. srečanje

Datum: 04.01.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 26
Naslov: O tonemskem naglasu v slovenščini
Predavatelj: doc. dr. Tatjana Srebot Rejec (Filozofska fakulteta, Univerza v ljubljani, Slovenija)