Tine Logar

8 srečanj

57. srečanje

Datum: 08.01.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Govor Kneže pri Djekšah na Koroškem
Predavatelj: prof. dr. Tine Logar

58. srečanje

Datum: 26.02.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 12
Naslov: Govor Kneže pri Djekšah na Koroškem (nadaljevanje)
Predavatelj: prof. dr. Tine Logar

130. srečanje

Datum: 28.05.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: O koroških narečjih
Predavatelj: Tine Logar

146. srečanje

Datum: 11.11.1974
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 31
Naslov: Jezik porabskih Slovencev
Predavatelj: prof. dr. Tine Logar

155. srečanje

Datum: 21.04.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Naslov: Geneza vokalnih sistemov v nekaterih zahodnih slovenskih narečjih
Predavatelj: dr. Tine Logar

163. srečanje

Datum: 15.12.1975
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 22
Naslov: Zunajjezikovni dejavniki dialektizacije slovenskega jezika
Predavatelj: prof. dr. Tine Logar

340. srečanje

Datum: 17.02.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 39
Naslov: O Splošnoslovanskem dialektološkem atlasu
Predavatelj: prof. dr. Tine Logar

341. srečanje

Datum: 24.02.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 25
Naslov: Ob izidu slovenskih krajevnih imen
Predavatelji:
  • Franc Jakopin
  • Tomo Korošec
  • Tine Logar
  • Roman Savnik
  • Stane Suhadolnik