red. prof. dr. Tjaša Miklič

5 srečanj

169. srečanje

Datum: 22.03.1976
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Naslov: Nekateri grafični modeli za prikazovanje italijanskih glagolskih paradigem
Predavatelj: asist. Tjaša Miklič

???. srečanje

Datum: 07.12.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 8
Naslov: »Sosledica glagolskih oblik« v italjanščini in slovenščini
Predavatelj: dr. Tjaša Miklič

373. srečanje

Datum: 06.04.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 16
Naslov: Parametri, ki jih je treba upoštevati pri raziskovanju delovanja italijanskih glagolskih paradigem
Predavatelj: doc. dr. Tjaša Miklič (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

695. srečanje

Datum: 27.11.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 25
Naslov: Italijanske likovno-jezikovne šale in raba "glagolskih časov"
Predavatelj: prof. dr. Tjaša Miklič

737. srečanje

Datum: 28.10.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: S katerimi glagolskimi časi se pripoveduje v italijanščini?
Predavatelj: red. prof. dr. Tjaša Miklič