Tomaž Longyka

3 srečanja

808. srečanje

Datum: 16.05.2005
Vabi: ???
Naslov: Soočenje avtnomnega in heteronomnega jezika (na primeru Slovensko-angleškega pravnega slovarja)
Predavatelj: Tomaž Longyka, univ. dipl. ekon. in abs. prava, svobodni strokovni prevajalec, slovaropisec in založnik

828. srečanje

Datum: 03.04.2006
Vabi: ???
Naslov: Zakaj latinščina izgublja svojo propedevtično vlogo in kaj bi latinščino lahko nadomestilo?
Predavatelj: Tomaž Longyka, univ. dipl. ekon. in abs. prava, prevajalec, slovaropisec, založnik

852. srečanje

Datum: 16.04.2007
Vabi: ???
Naslov: O lastnostih, ki jih mora imeti mednarodni jezik, in kako bi angleščina prestala preizkus
Predavatelj: Tomaž Longyka, univ. dipl. ekon. in abs. prava, strokovni prevajalec in terminolog