Tomo Korošec

3 srečanja

129. srečanje

Datum: 21.05.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Daneševi sintaktični vzorci
Predavatelj: Tomo Korošec

168. srečanje

Datum: 08.03.1976
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 26
Naslov: Formalizacija besedila za stilno analizo s pomočjo računalnika
Predavatelja:
  • asist. Tomo Korošec (Inštitut Jožef Štefan)
  • Peter Tancig (Inštitut Jožef Štefan, Slovenija)

341. srečanje

Datum: 24.02.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 25
Naslov: Ob izidu slovenskih krajevnih imen
Predavatelji:
  • Franc Jakopin
  • Tomo Korošec
  • Tine Logar
  • Roman Savnik
  • Stane Suhadolnik