dr. Ulrich Wurzel

1 srečanje

264. srečanje

Datum: 31.05.1982
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 14
Naslov: Struktura in razvojne težnje nemške samostalniške sklanjatve
Predavatelj: dr. Ulrich Wurzel