asist. V. Pogačnik

1 srečanje

147. srečanje

Datum: 25.11.1974
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 11
Naslov: O produktivnosti sufiksa -ard v nenormativni francoščini
Predavatelj: asist. V. Pogačnik