Vika Jazbec

1 srečanje

32. srečanje

Datum: 04.04.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Ob Šaumjanovih »Problemih teoretične fonologije«
Predavatelj: Vika Jazbec
Povzetek: Šaumjan izhaja iz Saussurjeve teze, da je jezik forma in ne substanca. Pojem forma označuje čiste odnose med jezikovnimi znaki, substanca pa vse materialno v jeziku. Njegova metodološka osnova je matematična logika.