red. prof. dr. Vladimir Pogačnik

3 srečanja

175. srečanje

Datum: 22.11.1976
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 11
Naslov: Francoski anaforični zaimek "en" v eliptični substituciji
Predavatelj: prof. Vladimir Pogačnik

676. srečanje

Datum: 06.12.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 37
Naslov: Možnosti in ovire za feminizacijo samostalnikov v francoščini
Predavatelj: izr. prof. dr. Vladimir Pogačnik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

747. srečanje

Datum: 17.02.2003
Vabi: ???
Naslov: Francoski imperfekt in deontična modalnost
Predavatelj: red. prof. dr. Vladimir Pogačnik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)