Vladislav Jagodic

3 srečanja

101. srečanje

Datum: 15.11.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Bilingvizem
Predavatelj: asist. Vladislav Jagodic

128. srečanje

Datum: 14.05.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Glagolski sistem v hausanščini
Predavatelj: Vladislav Jagodic

179. srečanje

Datum: 21.02.1977
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 16
Naslov: O sociolingvistiki
Predavatelj: Vladislav Jagodic