dr. Vladislav Lubaš

1 srečanje

31. srečanje

Datum: 21.03.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Posesivni sufiks »-ica« v besedotvorju južnoslovanskih jezikov
Predavatelj: dr. Vladislav Lubaš
Povzetek: V južnoslovanskih jezikih tvori sufiks -ica geografska imena iz samostalniških osnov. Pod zgornjim naslovom je bil objavljen prispevek A. C. Gimsona (London U. C.) v počastitev osemdesetletnice (1961) velikega angleškega fonetika Daniela Jonesa.