prof. Vlado Nartnik

1 srečanje

362. srečanje

Datum: 15.12.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 18
Naslov: K razmerju vulfilico , virgilico in glagolico
Predavatelj: prof. Vlado Nartnik