akad. prof. dr. Zuzanna Topolinska

1 srečanje

400. srečanje

Datum: 18.04.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 29
Naslov: Teoretske osnove poljske slovenice
Predavatelj: akad. prof. dr. Zuzanna Topolinska (Univerza v Varšavi, Praga; Univerza v Skopju, Makedonija; Makedonska akademija znanosti in umetnosti, Makedonija)