Predavatelji

prof. Viktor 5.dič: 1 srečanje

Maruška Agrež: 2 srečanji

doc. dr. Kozma Ahačič: 2 srečanji

doc. dr. Tahereh Ahmadipour: 1 srečanje

akad. prof. dr. Idriz Ajeti: 1 srečanje

Henning Andersen: 1 srečanje

prof. Mary Annick Mosel: 1 srečanje

prof. Fumihiro Aoyama: 1 srečanje

Špela Arhar: 1 srečanje

izr. prof. dr. Lidija Arizankovska: 1 srečanje

prof. dr. G. B. Pellegrini: 1 srečanje

izr. prof. dr. Matjaž Babič: 1 srečanje

asist. dr. Vanda Babič: 1 srečanje

g. Martyn Back: 1 srečanje

prof. Giovan Battista Moretti: 1 srečanje

prof. Gian Battista Pellegrini: 1 srečanje

prof. dr. Klaus-Dieter Baumann: 1 srečanje

doc. dr. Božena Bednaříková: 1 srečanje

red. prof. dr. Andrej Bekeš: 10 srečanj

v. razisk. sodel. Francka Benedik: 1 srečanje

prof. dr. Enrique Bernárdez: 1 srečanje

prof. dr. F. Bezlaj: 1 srečanje

prof. dr. France Bezlaj: 9 srečanj

doc. dr. Ljiljana Bibović: 1 srečanje

prof. dr. Zofia Bilut-Homplewicz: 1 srečanje

doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar: 1 srečanje

doc. dr. Aleksander Bjelčevič: 1 srečanje

viš. pred. Dana Blaganje: 1 srečanje

prof. Blagnje: 1 srečanje

dr. Milena Blažič: 1 srečanje

dr. Marija Bolta: 1 srečanje

prof. Giuliano Bonfante: 1 srečanje

lekt. dr. Blanka Borin: 1 srečanje

dr. Tamara Bosnič: 1 srečanje

Jurij Božič: 1 srečanje

prof. dr. Ivan Bratko: 1 srečanje

Valter Braz: 1 srečanje

red. prof. dr. Stojan Bračič: 5 srečanj

g. Bojan Brezigar: 1 srečanje

dr. Marjana Briški: 1 srečanje

prof. dr. Wayles Browne: 3 srečanja

lektor dr. Ladislav Brož: 1 srečanje

prof. dr. Eva Buchi: 1 srečanje

prof. dr. Željko Bujas: 1 srečanje

lekt. dr. Lara Burazer: 1 srečanje

prof. dr. Harald Burger: 1 srečanje

lektor Philip Burt: 1 srečanje

Tijmen C. Pronk: 1 srečanje

asist. Mojca Cajnko: 1 srečanje

lektor Jordi Canals: 1 srečanje

prof. dr. Augusto Carli: 1 srečanje

asist. dr. Zdenka Cebašek-Travnik: 1 srečanje

prof. Guglielmo Cinque: 1 srečanje

prof. Paul Colombani: 1 srečanje

red. prof. dr. Patrizia Cordin: 1 srečanje

prof. dr. Eugenio Coseriu: 1 srečanje

mag. Rada Cossutta: 1 srečanje

univ. prof. Lorenzo Coveri: 1 srečanje

prof. Ljiljana Crepajac: 1 srečanje

univ. prof. Franco Crevatin: 1 srečanje

dr. Varja Cvetko: 2 srečanji

prof. dr. Fabrizio D. Raschella: 1 srečanje

dr. Roberto Dapit: 1 srečanje

prof. emer. Maurizio Dardano: 1 srečanje

prof. dr. Niels Davidsen-Nielsen: 1 srečanje

prof. Tullio De Mauro: 1 srečanje

prof. dr. Norman Denison: 1 srečanje

prof. Giacomo Devoto: 1 srečanje

prof. dr. France Dhorne: 1 srečanje

dr. Tamara Ditrich: 2 srečanji

asist. dr. Nadja Dobnik: 1 srečanje

mag. Jelisava Dobovšek Sethna: 1 srečanje

dr. Simon Dobrišek: 1 srečanje

dr. Helena Dobrovoljc: 2 srečanji

prof. dr. Ursula Doleschal: 1 srečanje

dr. Milan Dolgan: 2 srečanji

dr. Michael Domschke: 1 srečanje

dr. Françoise Douay: 1 srečanje

dr. Wolfgang Dressler: 1 srečanje

dr. Janez Dular: 2 srečanji

dr. Andrej E. Skubic: 1 srečanje

prof. dr. A. E. Suprun: 1 srečanje

doc. dr. Heiner Eichner: 1 srečanje

doc. dr. Stig Eliasson: 1 srečanje

Jens Elmegaard Rasmussen: 1 srečanje

prof. dr. Johannes Erben: 1 srečanje

doc. dr. Tomaž Erjavec: 1 srečanje

prof. dr. Gerhard Ernst: 2 srečanji

asist. dr. Donald F. Reindl: 2 srečanji

David F. Stermole: 1 srečanje

dr. Jože Faganel: 1 srečanje

dr. Tanja Fajfar: 1 srečanje

doc. dr. Urška Fekonja Peklaj: 1 srečanje

prof. Helmut Felber: 1 srečanje

prof. dr. Gertraud Fenk-Oczlon: 1 srečanje

dr. Ina Ferbežar: 2 srečanji

univ. dipl. prev. Saša Ferjan: 1 srečanje

Fedora Ferluga: 1 srečanje

asist. Alja Ferme: 3 srečanja

prof. Rudolf Filipović: 1 srečanje

prof. dr. Ulla Fix: 2 srečanji

Cristina Formagiu: 1 srečanje

prof. dr. G. Francescato: 1 srečanje

prof. dr. Thorstein Fretheim: 1 srečanje

red. prof. dr. Metka Furlan: 3 srečanja

prof. dr. Fabiana Fusco: 1 srečanje

prof. dr. Erika Gabrovec: 1 srečanje

dr. Dušan Gabrovšek: 2 srečanji

mag. Drago Gajšt: 1 srečanje

prof. dr. Ana Galjanić: 2 srečanji

dr. Polona Gantar: 1 srečanje

dr. Suzana Giljanović: 1 srečanje

asist. mag. Velemir Gjurin: 1 srečanje

asist. Velimir Gjurin: 1 srečanje

prof. Milena Gleščevič: 1 srečanje

dr. Nataša Gliha Komac: 1 srečanje

Bojana Globačnik: 1 srečanje

Darja Globevnik: 1 srečanje

red. prof. dr. Zrinjka Glovacki-Bernardi: 1 srečanje

Alenka Gložancev: 1 srečanje

mag. Nina Golob: 2 srečanji

prof. dr. Anton Grad: 2 srečanji

lektor Nina Grah: 1 srečanje

prof. dr. Albrecht Greule: 1 srečanje

prof. dr. Ulrich Groenke: 1 srečanje

red. prof. dr. Meta Grosman: 1 srečanje

prof. dr. Milan Grošelj: 3 srečanja

Nada Grošelj: 2 srečanji

asist dr. Robert Grošelj: 1 srečanje

prof. dr. Ulrich Grönke: 1 srečanje

Gael H. Dias: 1 srečanje

M. Hajnšek: 1 srečanje

Milena Hajnšek Holz: 1 srečanje

Milena Hajnšek-Holz: 1 srečanje

prof. dr. Dieter Halwachs: 1 srečanje

prof. dr. Christian Hannick: 1 srečanje

dr. Gertraud Havranek: 1 srečanje

Yang He: 1 srečanje

dr. Horst Heinz Ehrhardt: 1 srečanje

mag. Kristina Hemljak-Sangawa: 1 srečanje

dr. Siegfried Heusinger: 4 srečanja

prof. dr. Robert Hinderling: 2 srečanji

asist. mag. Kristina Hmeljak Sangawa: 1 srečanje

Daniel Holl: 1 srečanje

izr. prof. dr. Gary Holland: 1 srečanje

lektorica Lena Holmqvist: 1 srečanje

prof. dr. Georg Holzer: 1 srečanje

dr. Jasna Honzak Jahič: 1 srečanje

dr. Mojca Horvat: 1 srečanje

raziskovalna asistentka Sonja Horvat: 1 srečanje

asist. dr. Matej Hriberšek: 2 srečanji

dr. Sonja Hudej: 1 srečanje

M. Humar: 1 srečanje

asist. mag. Gašper Ilc: 2 srečanji

Iztok Ilc: 1 srečanje

prof. dr. Fumio Inouse: 1 srečanje

prof. dr. Vladimir Ivir: 1 srečanje

prof. dr. Frederick J. Newmeyer: 1 srečanje

lektor V. Jagodic: 1 srečanje

dr. Vladimir Jagodic: 1 srečanje

Vladislav Jagodic: 3 srečanja

predavatelj Vlado Jagodic: 5 srečanj

dr. Tjaša Jakop: 2 srečanji

F. Jakopin: 3 srečanja

prof. dr. Franc Jakopin: 7 srečanj

prof. France Jakopin: 1 srečanje

dr. Primož Jakopin: 2 srečanji

mag. Primož Jakopin: 1 srečanje

ruski lektor tov. Radion Jakovenko: 1 srečanje

prof. dr. Nina Janich: 1 srečanje

asist. mag. Anton Janko: 1 srečanje

dr. Bojan Jarc: 1 srečanje

dr. Milka Jauk-Pinhak: 1 srečanje

Vika Jazbec: 1 srečanje

Alenka Jelovšek: 1 srečanje

doc. dr. Alojz Jembrih: 2 srečanji

dr. Mateja Jemec Tomazin: 1 srečanje

lekt. Elza Jereb: 2 srečanji

asist. France Jerman: 2 srečanji

Ralph Jodlbauer: 1 srečanje

mag. Janez Jug: 2 srečanji

lektor Georgy Juhasz: 1 srečanje

dr. Peter Jurgec: 6 srečanj

izr. prof. dr. Janez Justin: 1 srečanje

red. prof. dr. Monika Kalin Golob: 1 srečanje

prof. dr. Damir Kalogjera: 1 srečanje

prof. dr. Radoslav Katičić: 1 srečanje

lektorica mag. Noriko Kato: 1 srečanje

doc. dr. Jerneja Kavčič: 2 srečanji

prof. Jonathan Kaye: 1 srečanje

v. strok. sod. prof. Janez Keber: 2 srečanji

dr. David Kemmerer: 1 srečanje

mag. Jana Kenda: 1 srečanje

dr. Karmen Kenda Jež: 1 srečanje

Gorazd Kert: 3 srečanja

prof. dr. Georges Kleiber: 1 srečanje

asist. mag. Simona Klemenčič: 1 srečanje

v. pred. Stanko Klinar: 6 srečanj

dr. Livija Knaflič: 1 srečanje

tov. Žiga Knap: 1 srečanje

doc. dr. Alenka Kocbek: 1 srečanje

Gorazd Kocijančič: 1 srečanje

Aleksandra Kocmut: 1 srečanje

dr. Katja Kolšek: 1 srečanje

asist. mag. Nataša Komac: 1 srečanje

asist. dr. Mojca Kompara: 2 srečanji

prof. S. Kopriva: 1 srečanje

Tomo Korošec: 3 srečanja

dr. Iztok Kosem: 1 srečanje

mag. Anže Kotar: 2 srečanji

mag. Irena Kovačič: 1 srečanje

Silvin Košak: 3 srečanja

Borislava Košmrlj Levačič: 1 srečanje

izr. prof. dr. Simona Kranjc: 1 srečanje

dr. Simona Kranjc: 1 srečanje

prof. Iliyana Krapova: 1 srečanje

akad. prof. dr. Jože Krašovec: 2 srečanji

Leon Krek: 1 srečanje

dr. Simon Krek: 3 srečanja

dr. Thomas Krisch: 1 srečanje

dr. Martina Križaj Ortar: 1 srečanje

prof. dr. Franc Križanič: 1 srečanje

red. prof. dr. Erika Križišnik: 1 srečanje

prof. dr. Mirko Križman: 1 srečanje

mag. Adriana Krstič: 1 srečanje

asist. Sayaka Kurashina: 1 srečanje

prof. dr. Thomas L. Markey: 1 srečanje

Johanna Laakso: 1 srečanje

doc. dr. Meta Lah: 1 srečanje

dr. Tanja Lamovec: 1 srečanje

dr. Nina Ledinek: 2 srečanji

dr. Nina Ledinek Pavlič: 1 srečanje

dr. Andreja Legan Ravnikar: 1 srečanje

dr. Nives Lenassi: 1 srečanje

prof. dr. Frank Liedtke: 1 srečanje

doc. dr. Alja Lipavic-Oštin: 1 srečanje

lektorica Albina Lipovec: 1 srečanje

asist. dr. Franja Lipovšek: 1 srečanje

dr. Thomas Lloyd Markey: 1 srečanje

Tine Logar: 8 srečanj

prof. Giuseppe Longobardi: 1 srečanje

Tomaž Longyka: 3 srečanja

dr. Vladislav Lubaš: 1 srečanje

red. prof. dr. Maria Luisa Rivero: 1 srečanje

Claire Lusebrink: 1 srečanje

dr. Angelika Lutz: 1 srečanje

doc. dr. Rosemarie Lühr: 1 srečanje

dr. Christina Manouilidou: 1 srečanje

Nika Marenk: 1 srečanje

red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek: 1 srečanje

izr. prof. dr. Jasmina Markič: 2 srečanji

asist. Marko Urbanija: 1 srečanje

prof. André Martinet: 1 srečanje

prof. Jeanne Martinet: 1 srečanje

doc. dr. Franc Marušič: 5 srečanj

doc. dr. Tatjana Marvin: 2 srečanji

akad. dr. Milko Matičetov: 3 srečanja

prof. dr. Klaus Matzel: 1 srečanje

dr. Herta Maurer-Lausegger: 1 srečanje

prof. dr. Willi Mayerrthaler: 1 srečanje

doc. dr. Dora Maček: 1 srečanje

Pavle Merku: 1 srečanje

mag. Majda Merše: 1 srečanje

doc. Nina Mečkovskaja: 1 srečanje

prof. dr. Erika Mihevc -Gabrovec: 1 srečanje

prof. dr. E. Mihevc-Gabrovec: 1 srečanje

dr. Erika Mihevc-Gabrovec: 4 srečanja

dr. Melanija Mikeš: 3 srečanja

red. prof. dr. Tjaša Miklič: 5 srečanj

asist. dr. Tamara Mikolič Južnič: 1 srečanje

dr. Milena Mileva Blažić: 2 srečanji

francoski lektor Raymond Mille: 1 srečanje

red. prof. dr. Milena Milojević Sheppard: 1 srečanje

mag. Milena Milojević-Sheppard: 1 srečanje

mag. Milena Milojevič: 1 srečanje

prof. Nobutaka Miura: 1 srečanje

Barbara Mlakar: 1 srečanje

asist. mag. Megumi Moshino: 1 srečanje

Maša Močnik: 1 srečanje

doc. dr. Janek Musek: 1 srečanje

doc. dr. Predrag Mutavdžić: 1 srečanje

Jakob Müller: 1 srečanje

doc. dr. Akiko Nakajima: 1 srečanje

prof. Yumi Nakajima: 1 srečanje

doc. dr. Ida Naomi: 1 srečanje

dr. Jožica Narat: 1 srečanje

prof. Vlado Nartnik: 1 srečanje

dr. Anica Nazor: 1 srečanje

red. prof. dr. Ad Neeleman: 1 srečanje

prof. dr. William Nemser: 3 srečanja

doc. dr. Andrew Nevins: 1 srečanje

prof. dr. Gerhard Neweklowsky: 1 srečanje

asist. dr. Mojca Nidorfer Šiškovič: 1 srečanje

prof. Boris Norman: 1 srečanje

prof. France Novak: 1 srečanje

prof. dr. Vilko Novak: 1 srečanje

izr. prof. dr. Sonja Novak Lukanovič: 2 srečanji

dr. Gordan Opačić: 1 srečanje

red. prof. dr. Irena Orel: 1 srečanje

akad. prof. dr. Janez Orešnik: 43 srečanj

asist. M. Orožen: 2 srečanji

dr. Martin Orožen: 1 srečanje

prof. dr. Martina Orožen: 3 srečanja

Martina Ožbot: 2 srečanji

prof. dr. Rudolf P.G. de Rijk: 1 srečanje

prof. Giuseppe PIntorno: 1 srečanje

Vlasta Pacheiner Klander: 1 srečanje

dr. Jarmila Panevová: 1 srečanje

dr. Jože Paternost: 2 srečanji

asist. mag. Gregor Perko: 1 srečanje

prof. dr. Hubert Petersmann: 2 srečanji

izr. prof. dr. Teodor Petrič: 3 srečanja

asist. mag. Mateja Petrovič: 1 srečanje

mag. Mateja Petrovčič: 1 srečanje

prof. Petruševski: 1 srečanje

prof. dr. Magnus Petursson: 2 srečanji

doc. dr. Sonja Pečjak: 1 srečanje

dr. Vid Pečjak: 1 srečanje

dr. Mira Pihler: 1 srečanje

Alenka Pirman: 1 srečanje

dr. Karmen Pižorn: 1 srečanje

asist. V. Pogačnik: 1 srečanje

red. prof. dr. Vladimir Pogačnik: 3 srečanja

prof. dr. Breda Pogorelec: 11 srečanj

prof. dr. Heinz-Dieter Pohl: 1 srečanje

mag. Janja Polajnar: 1 srečanje

red. prof. dr. Vesna Požgaj Hadži: 2 srečanji

prof. dr. Arun Prakash Mishra: 1 srečanje

Z. Praznik: 1 srečanje

asist. Francka Premk: 1 srečanje

dr. Borut Pretnar: 4 srečanja

prof. dr. Tom Priestly: 1 srečanje

dr. Tijmen Pronk: 1 srečanje

prof. dr. Magnús Pétursson: 1 srečanje

prof. William R. Schmalstieg: 1 srečanje

prof. dr. Jachen Raecke: 1 srečanje

prof. dr. Jochen Raecke: 1 srečanje

izr. prof. dr. Bernard Rajh: 1 srečanje

mag. Ljubiša Rajić: 1 srečanje

red. prof. Paolo Ramat: 1 srečanje

lektorica Patrizia Raveggi: 1 srečanje

prof. Tatjana Rejec-Srebot: 1 srečanje

izr. prof. dr. John Rennison: 1 srečanje

prof. Lorenzo Renzi: 1 srečanje

asistent Luka Repanšek: 1 srečanje

dr. Jakob Rigler: 1 srečanje

prof. dr. Ernst Risch: 1 srečanje

prof. dr. Jörgen Rischel: 1 srečanje

monsieur Jean Risse: 1 srečanje

prof. Matej Rode: 2 srečanji

lektor Pierre Rouchoux: 1 srečanje

lektor Mitja Saje: 2 srečanji

doc. dr. Tomaž Sajovic: 1 srečanje

Amanda Saksida: 1 srečanje

dr. Richard Sarbu: 1 srečanje

prof. dr. Svenka Savić: 1 srečanje

Roman Savnik: 1 srečanje

dr. Hiroko Sawada: 1 srečanje

prof. dr. Rosita Schjerver-Rindler: 1 srečanje

doc. dr. Mojca Schlamberger Brezar: 1 srečanje

mag. Melanie Schröter: 1 srečanje

prof. dr. Johannes Schwitalla: 1 srečanje

prof. Carlo Semenza: 1 srečanje

lektorica mag. Marjeta Senčar: 1 srečanje

prof. Patrick Seriot: 1 srečanje

Chikako Shigemori Bučar: 5 srečanj

asist. dr. Eva Sicherl: 1 srečanje

doc. Dr. Simon Dobrišek: 1 srečanje

prof. dr. Carsten Sinner: 1 srečanje

dr. Richard Sirbu: 2 srečanji

asist. dr. Katja Skrubej: 1 srečanje

Andrej Skubic: 1 srečanje

doc. dr. Dimitrij Skubic: 1 srečanje

prof. dr. M. Skubic: 1 srečanje

Mitja Skubic: 16 srečanj

mag. Svetlana Slapšak: 1 srečanje

lektor F. Slivnik: 1 srečanje

mag. Franc Slivnik: 1 srečanje

mag. Mojca Smolej: 1 srečanje

dr. Jerica Snoj: 1 srečanje

red. prof. dr. Marko Snoj: 5 srečanj

Liliana Spinozzi-Monai: 1 srečanje

doc. dr. Irena Srdanović: 2 srečanji

doc. dr. Tatjana Srebot Rejec: 1 srečanje

red. prof. dr. Marko Stabej: 5 srečanj

doc. dr. Petra Stankovska: 1 srečanje

izr. prof. dr. Dragi Stefanija: 4 srečanja

Adrian Stegovec: 1 srečanje

dr. Alexander Stich: 1 srečanje

dr. Andrej Stopar: 1 srečanje

univ. dipl. prev. Mateja Strmšek: 1 srečanje

Vrinda Subhalaxmi Chidambaram: 1 srečanje

prof. Stane Suhadolnik: 2 srečanji

prof. dr. Yuriko Sunakawa: 1 srečanje

lektor v pokoju Ante Sušjan: 1 srečanje

Luka Szucsich: 1 srečanje

prof. Patrick Sériot: 2 srečanji

doc. dr. Peter Tancig: 3 srečanja

red. prof. dr. Pavel Tekavčič: 1 srečanje

prof. Renzo Titone: 1 srečanje

dr. Hotimir Tivadar: 1 srečanje

Judita Tomšič: 1 srečanje

akad. prof. dr. Zuzanna Topolinska: 1 srečanje

prof. dr. J. Toporišič: 1 srečanje

akad. prof. dr. Jože Toporišič: 19 srečanj

dr. Silvo Torkar: 2 srečanji

izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak: 3 srečanja

prof. Wolfgang U. Dressler: 1 srečanje

prof. dr. Andrej Ule: 3 srečanja

asist. Marko Urbanija: 2 srečanji

dr. Fjodor Uspenskij: 1 srečanje

dr. Ljubov V. Kurkina: 1 srečanje

dr. Tomas Varadi: 1 srečanje

dr. Ekaterina Velmezova: 1 srečanje

prof. dr. Theo Vennemann: 1 srečanje

doc. dr. Ada Vidovič Muha: 2 srečanji

mag. Ada Vidovič-Muha: 1 srečanje

doc. dr. Primož Vitez: 1 srečanje

dr. Božo Vodušek: 2 srečanji

dr. Manfred Wacht: 1 srečanje

dr. Peter Weiss: 2 srečanji

prof. dr. Ingrid Wiese: 1 srečanje

prof. dr. Ruth Wodak: 1 srečanje

lekt. K Wozniak: 1 srečanje

dr. Ulrich Wurzel: 1 srečanje

dr. Toshiko Yamaguchi: 1 srečanje

lektor J. Zor: 1 srečanje

v. pred. Janez Zor: 5 srečanj

doc. dr. Zinka Zorko: 2 srečanji

doc. dr. Marina Zorman: 3 srečanja

prof. dr. Jure Zupan: 1 srečanje

asist. Ana Zwitter: 1 srečanje

dr. Ana Zwitter Vitez: 1 srečanje

Ivanka Černelič: 1 srečanje

Božena Činkole: 1 srečanje

prof. dr. Bojan Čop: 6 srečanj

dr. Dušan Čop: 1 srečanje

asist. dr. Darko Čuden: 1 srečanje

izr. prof. dr. Nada Šabec: 2 srečanji

dr. Agata Šega: 3 srečanja

doc. dr. Matej Šekli: 6 srečanj

asist. Saša Šermazanov-Derganc: 1 srečanje

red. prof. dr. Alenka Šivic - Dular: 6 srečanj

prof. dr. Stanko Škerl: 1 srečanje

prof. dr. Stanko Škerlj: 1 srečanje

asist. mag. Borut Škodlar: 1 srečanje

Simona Štavbar: 1 srečanje

lekt. Rozka Štefan: 3 srečanja

Marina Štros Bračko: 1 srečanje

tov. Inka Štrukelj: 2 srečanji

doc. dr. Saška Štumberger: 3 srečanja

Arsen Šurlan: 1 srečanje

izr. prof. dr. Rastislav Šuštaršič: 1 srečanje

dr. France Žagar: 1 srečanje

asist. razisk. Igor Žagar: 1 srečanje

dr. Mojca Žagar Karer: 1 srečanje

mag. Rok Žaucer: 1 srečanje

doc. dr. Rok Žaucer: 2 srečanji

dr. Andreja Žele: 5 srečanj

Miran Željko: 1 srečanje

prof. dr. Stanko Žepić: 1 srečanje

prof. dr. Zoran Žiletič: 1 srečanje

dr. Sašo Živanović: 4 srečanja