Srečanja

1. srečanje

Datum: 12.01.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Strokovni sestanek jezikoslovcev
Predavatelj: prof. dr. Stanko Škerl

2. srečanje

Datum: 17.02.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Raba preteklih časov v Brižinskih spomenikih in problem shrv. preteklih časov
Predavatelj: dr. Milan Grošelj

3. srečanje

Datum: 02.03.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Veznik v slovenščini
Predavatelj: Breda Pogorelec

4. srečanje

Datum: 16.03.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Stilska vrednost slovenskih veznikov
Predavatelj: dr. Jože Toporišič

5. srečanje

Datum: 30.03.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Kritičen razgovor o poskusnem snopiču Slovarja slovenskega knjižnega jezika

6. srečanje

Datum: 06.04.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Nadaljevanje kritičnega razgovora o poskusnem snopiču Slovarja slovenskega knjižnega jezika

7. srečanje

Datum: 13.04.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Avdiovizualna sredstva pri pouku tujih jezikov
Predavatelj: Valter Braz

8. srečanje

Datum: 11.05.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: O delu jezikoslovnega krožka Filozofske fakultete v začetku šolskega leta 1964/65

9. srečanje

Datum: 25.06.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Kritičen razgovor o jezikovni normi (uvodna beseda)
Predavatelj: Janez Orešnik

10. srečanje

Datum: 26.09.1964?
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Razgovor o predlogu, da bi skušali v okviru lingvističnega krožka kolektivno pripraviti slovenski jezikoslovni terminološki slovar

11. srečanje

Datum: 09.10.1964?
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: O strukturalistični historični slovnici
Predavatelj: asist. Janez Orešnik

12. srečanje

Datum: 31.10.1964?
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Slovenske besedne intonacije
Predavatelj: dr. Jože Toporišič

13. srečanje

Datum: 07.12.1964?
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Matematična lingvistika
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec

14. srečanje

Datum: 12.12.1964?
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Matematična lingvistika, tov. Franc Jakopin: Jezikovna norma in lingvistika
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec

23. srečanje

Datum: 04.10.1965
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Prispevki k poznavanju usode preterita v italijanščini (povzetek disertacije)
Predavatelj: asist. dr. Mitja Skubic

24. srečanje

Datum: 18.10.1965
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: O normativnosti v knjižnem jeziku (poročilo s slavističnega kongresa v Sarajevu)
Predavatelj: dr. Jože Toporišič

25. srečanje

Datum: 08.11.1965
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Poročilo s kongresa za romansko lingvistiko v Madridu
Predavatelj: asist. dr. Mitja Skubic

26. srečanje

Datum: 22.11.1965
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Kdaj in kje se začenja individualni razvoj slovenskega jezika
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj

27. srečanje

Datum: 06.12.1965
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Zahodnoslovanski leksični elementi v slovenščini
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj

28. srečanje

Datum: 20.12.1965
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Diskusija o obeh predavanjih prof. dr. Bezlaja

29. srečanje

Datum: 10.01.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Poročilo o knjigi Etiemble: Parlez-vous franglais?
Predavatelj: asist. dr. Mitja Skubic

30. srečanje

Datum: 28.02.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika
Predavatelj: dr. Jože Toporišič
Povzetek: Začetnika slovenskega besedotvorja sta Dajnko in Metelko, petdeset let kasneje jima sledi Miklošič, čez petinsedemdeset let Bajec. Med zadnjima je Breznik. Problemi: meja med besedotvorjem in oblikoslovjem; klasifikacija besedotvornih postopkov, naglas; odnos slov. jezik - slov. knjižni jezik; diahronija - sinhronija.

31. srečanje

Datum: 21.03.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Posesivni sufiks »-ica« v besedotvorju južnoslovanskih jezikov
Predavatelj: dr. Vladislav Lubaš
Povzetek: V južnoslovanskih jezikih tvori sufiks -ica geografska imena iz samostalniških osnov. Pod zgornjim naslovom je bil objavljen prispevek A. C. Gimsona (London U. C.) v počastitev osemdesetletnice (1961) velikega angleškega fonetika Daniela Jonesa.

32. srečanje

Datum: 04.04.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Ob Šaumjanovih »Problemih teoretične fonologije«
Predavatelj: Vika Jazbec
Povzetek: Šaumjan izhaja iz Saussurjeve teze, da je jezik forma in ne substanca. Pojem forma označuje čiste odnose med jezikovnimi znaki, substanca pa vse materialno v jeziku. Njegova metodološka osnova je matematična logika.

???. srečanje

Odpadlo.
Datum: 18.04.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj

33. srečanje

Datum: 25.04.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Afriški jeziki
Predavatelj: lektor Vlado Jagodic

34. srečanje

Datum: 16.05.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Afriški jeziki (nadaljevanje)
Predavatelj: lektor Vlado Jagodic

35. srečanje

Datum: 30.05.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Afriški jeziki (nadaljevanje)
Predavatelj: lektor Vlado Jagodic

36. srečanje

Datum: 17.10.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Dunajsko zasedanje fonologov (30. 8. – 3. 9. 1966)
Predavatelj: dr. Jože Toporišič

37. srečanje

Datum: 07.11.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 14
Naslov: Problematika slovanskega stavka
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec

38. srečanje

Datum: 21.11.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 22
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico
Predavatelj: asist. Janez Orešnik

39. srečanje

Datum: 05.12.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 19
Naslov: Pogovor o prihodnjem razvoju jezikovnih smeri na filoloških oddelkih na FF (uvodna beseda asist. Janez Orešnik)

40. srečanje

Datum: 12.12.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 10
Naslov: Zgodovinski razvoj futuralnih in modalnih gramatičnih oblik v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja
Predavatelj: dr. Martina Orožen

41. srečanje

Datum: 26.12.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 14
Naslov: Fonološka problematika slovenskega črnovrškega dialekta
Predavatelj: dr. Jakob Rigler

42. srečanje

Datum: 09.01.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Papiamento in sranan tongo: primerjava dveh kreolskih jezikov
Predavatelj: tov. Vlado Jagodic

43. srečanje

Datum: 20.02.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 9
Naslov: Vloga knjižnega jezika in narečij v nastajanju pogovorne italjanščine
Predavatelj: doc. dr. Dimitrij Skubic

44. srečanje

Datum: 27.02.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 10
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico ‒ nadaljevanje
Predavatelj: asist. Janez Orešnik

45. srečanje

Datum: 13.03.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 9
Naslov: Esperanto in problem mednarodnega jezika
Predavatelj: lektor Janez Zor

46. srečanje

Datum: 03.04.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: "Mots-témoins" in "mots-clefs" v današnji francoščini
Predavatelj: francoski lektor Raymond Mille

47. srečanje

Datum: 17.04.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 17
Naslov: O Tesnièrovi sintaksi
Predavatelj: Franc Jakopin

48. srečanje

Datum: 24.04.1967
Vabi: Janez Orešnik, tajnik
Število udeležencev: 11
Naslov: Novi pogledi na slovenski glagol
Predavatelj: dr. Jože Toporišič

49. srečanje

Datum: 15.05.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 11
Naslov: O stilu in jeziku ruskih prevodov novel Miška Kranjca
Predavatelj: ruski lektor tov. Radion Jakovenko

50. srečanje

Datum: 22.05.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 10
Naslov: Novejša dela iz semantike v italjanščini
Predavatelj: dr. Mitja Skubic

51. srečanje

Datum: 16.10.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 13
Naslov: Poročilo o letošnjem praškem kongresu fonetikov
Predavatelj: dr. Jože Toporišič

52. srečanje

Datum: 30.10.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 8
Naslov: Poročilo o jezikovni raziskavi na Koprskem (italjanski govori v Piranu, Izoli, Kopru)
Predavatelj: doc. dr. Mitja Skubic

53. srečanje

Datum: 13.11.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 17
Naslov: O sistemu gornjelužiškega jezika
Predavatelj: lektor Janez Zor

54. srečanje

Datum: 04.12.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 17
Naslov: Nazalni vokali v poljščini in francoščini
Predavatelj: predavateljica Rozka Štefan

55. srečanje

Datum: 11.12.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 12
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico: še o subkategorizaciji (nadaljevanje)
Predavatelj: asist. Janez Orešnik

56. srečanje

Datum: 18.12.1967
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 14
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico; še o subkategorizaciji (nadaljevanje)
Predavatelj: asist. Janez Orešnik

57. srečanje

Datum: 08.01.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Govor Kneže pri Djekšah na Koroškem
Predavatelj: prof. dr. Tine Logar

58. srečanje

Datum: 26.02.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 12
Naslov: Govor Kneže pri Djekšah na Koroškem (nadaljevanje)
Predavatelj: prof. dr. Tine Logar

59. srečanje

Datum: 11.03.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Splošno metodološki vidik formalizacije
Predavatelj: asist. France Jerman

60. srečanje

Datum: 25.03.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico (nadaljevanje): o t.i. "preprostosti"
Predavatelj: asist. dr. Janez Orešnik

61. srečanje

Datum: 08.04.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: (Elementaren) uvod v transformacijsko generativno slovnico (nadaljevanje): še o t.i. "preprostosti"
Predavatelj: asist. dr. Janez Orešnik

62. srečanje

Datum: 22.04.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 13
Naslov: Nekaj osnovnih problemov logične sintakse
Predavatelj: asist. France Jerman

???. srečanje

Datum: 17.05.1968
Vabi: ???
Naslov: predavanje iz področja mikenologije
Predavatelj: prof. Petruševski

63. srečanje

Datum: 14.10.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 22
Naslov: O delu in življenju profesorja Karla Oštirja (sestanek posvečen osemdesetletnici prof. Karla Oštirja)
Predavatelj: prof. France Bezlaj

64. srečanje

Datum: 28.10.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 15
 1. Naslov: Poročilo o 10. kongresu mednarodne zveze profesorjev modernih jezikov (Zagreb, 5. - 9. 4. 1968)
  Predavatelj: dr. Marjana Briški
 2. Naslov: Poročilo o romanističnem kongresu l. 1968, v Bukarešti
  Predavatelj: dr. Mitja Skubic

65. srečanje

Datum: 11.11.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 13
Naslov: Poročilo o 10. kongresu romanistov l. 1968 v Bukarešti
Predavatelj: dr. Mitja Skubic

66. srečanje

Datum: 25.11.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 19
Naslov: Kako jezikoslovje »razlaga« jezikovne pojave
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

67. srečanje

Datum: 09.12.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Razprava o lingvističnem in jezikoslovnem delu slavističnega kongresa v Pragi
Predavatelja:
 • Franc Jakopin
 • dr. Breda Pogorelec

68. srečanje

Datum: 23.12.1968
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Razprava o jezikoslovnem delu slavističnega kongresa v Pragi (nadaljevanje)
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec

69. srečanje

Datum: 06.01.1969
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 11
Naslov: Poročilo z 10.mednarodnega lingvističnega kongresa v Bukarešti (9. 1967)
Predavatelj: prof. Anton Grad

70. srečanje

Datum: 24.02.1969
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Indoevropsko -eu- praslovansko -u- ali -ju-
Predavatelj: prof. France Bezlaj

71. srečanje

Datum: 11.03.1969
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 19
Naslov: Nadaljevanje razprave o jezikoslovnih prispevkih praškega slavističnega kongresa; asist. Janez Orešnik: O jezikovnih univerzalijah
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec

72. srečanje

Datum: 24.03.1969
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Nadaljevanje razprave o jezikoslovnih prispevkih praškega slavističnega kongresa; asist. Janez Orešnik: O jezikovnih univerzalijah
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec

73. srečanje

Datum: 21.04.1969
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Problemi etimologije v latinščini
Predavatelj: prof. Giacomo Devoto

74. srečanje

Datum: 12.05.1969
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Umetno oblikovanje vokalov in konzonantov v glasotvornem generatorju bralnega stroja za slepe
Predavatelj: Arsen Šurlan

75. srečanje

Datum: 26.05.1969
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 17
Naslov: Romanizmi v sodobnem slovenskem časopisnem jeziku
Predavatelj: dr. Mitja Skubic

76. srečanje

Datum: 10.11.1969
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 10
Naslov: Psiholingvistika
Predavatelj: prof. Renzo Titone

89. srečanje

Datum: 01.03.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Semantične definicije
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

90. srečanje

Datum: 15.03.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Sukcesijski mit na Starem vzhodu
Predavatelj: asist. Silvin Košak

91. srečanje

Datum: 29.03.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Primer kontrastivne slovnice: Oziralniki in vprašanja v srbohrvaščini in angleščini
Predavatelj: prof. Wayles Browne

92. srečanje

Datum: 05.04.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Posebnosti slovenske leksike (besede z začetnim G)
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj

93. srečanje

Datum: 19.04.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Arheološka problematika prihoda Hetitov v Malo Azijo
Predavatelj: asist. Marko Urbanija

94. srečanje

Datum: 10.05.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Pregled anatolske skupine indoevropskih jezikov
Predavatelj: asist. Silvin Košak

95. srečanje

Datum: 17.05.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Novejši pogledi na teorijo prevajanja
Predavatelj: prof. Rozka Štefan

96. srečanje

Datum: 24.05.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Mediteranske izoglose v narečju Sv. Križ pri Trstu in Cavtat pri Dubrovniku
Predavatelj: prof. dr. Stanko Škerlj

97. srečanje

Datum: 31.05.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Skladnja v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 1
Predavatelj: doc. dr. Breda Pogorelec

98. srečanje

Datum: 11.10.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Presupozicije v semantiki naravnih jezikov
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

99. srečanje

Datum: 25.10.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Presupozicije v semantiki naravnih jezikov ‒ nadaljevanje
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

100. srečanje

Datum: 08.11.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Presupozicije v semantiki naravnih jezikov – nadaljevanje 2
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

101. srečanje

Datum: 15.11.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Bilingvizem
Predavatelj: asist. Vladislav Jagodic

102. srečanje

Datum: 22.11.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Teorija prevajanja
Predavatelj: dr. Jože Paternost

103. srečanje

Datum: 06.12.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Tristopenjska teorija prevajanja
Predavatelj: dr. Jože Paternost

104. srečanje

Datum: 13.12.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Bilingvizem – nadaljevanje
Predavatelj: predavatelj Vlado Jagodic

105. srečanje

Datum: 27.12.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: K Luntovi monografiji o slovenskem glagolu
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

???. srečanje

Datum: 10.01.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: O glasovih, pomenih in njihovem razvoju
Predavatelj: tov. Božo Vodušek (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenija)

106. srečanje

Datum: 06.03.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: O glasovih, pomenih in njihovem razvoju (nadaljevanje)
Predavatelj: dr. Božo Vodušek

107. srečanje

Datum: 13.03.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Modalna raba slovanskega bim?, bych?, běch?…
Predavatelj: asist. Alenka Šivic

108. srečanje

Datum: 27.03.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: K Luntovi monografiji o slovenskem glagolu (nadaljevanje)
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

109. srečanje

Datum: 10.04.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Podoba človeka v mezopotamskih kulturah
Predavatelj: asist. Marko Urbanija

110. srečanje

Datum: 13.04.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Le influenze del protoromanzo sul protoslavo
Predavatelj: prof. Giuliano Bonfante

111. srečanje

Datum: 17.04.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Delo prof. Oštirja in nek predlog
Predavatelj: dr. Milan Grošelj

112. srečanje

Datum: 08.05.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Prevojno razmerje dolgi o proti diftongom tipa ou, eu v slovanščini
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj

113. srečanje

Datum: 15.05.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Kronologija I. in X. knjige Rgvede
Predavatelj: asist. Varja Cvetko
Povzetek: Vsebina predavanja je bila osredotočena na Rgveda Samhitam, najstarejšo vedsko zbirko. Ta je razdeljena na 10 knjig, deseta knjiga pa ponekod že kaže jezikovne spremembe, ki označujejo mlajšo stopnjo jezika na prehodu v Atharvavedo. Vedski jezik se od sanskrtskega precej razlikuje, številne so posebnosti v sklanjatvi. Nato opisuje morfološke posebnosti I. in X. knjige Rgvede, ki jih je malo in med knjigama ni občutiti velikih razlik. Še vedno se uporabljajo vzporedno starejše in mlajše oblike, čeprav je že občutiti upadanje starejših oblik. Na tako stanje je verjetno vplivalo več stvari kot npr. da posamezne knjige niso enotne po času nastanka. Jezik je arhaiziran, saj so se pesmi dolgo ohranjale v ustnem izročilu, preden so bile zapisane. Religiozni teksti so močneje ohranjali arhaizme, kot pa uvajali neologizme. Najdene pa so jezikovne novosti, ki so v glavnem omejen na X. knjigo. Da bi bilo mogoče ovrednotiti arhaične oblike, bi bila potrebna vsaj relativna kronologija ciklov v obeh knjigah. Bilo bi treba raziskati sintaktične posebnosti in ugotoviti tudi eventualne stilistične značilnosti posameznih ciklov.

114. srečanje

Datum: 09.10.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
 1. Naslov: Slavnostni govor ob 84-letnici prof. Oštirja
  Predavatelj: prof. dr. Bojan Čop
 2. Naslov: Slavnostni govor ob 70-letnici prof. Grošlja
  Predavatelj: prof. dr. Erika Mihevc-Gabrovec

115. srečanje

Datum: 30.10.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Diskusija o slovensko-furlanskih jezikovnih zvezah
Predavatelj: prof. dr. G. B. Pellegrini

116. srečanje

Datum: 13.11.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Dajnko – slovničar in dialektolog
Predavatelj: asist. M. Orožen

117. srečanje

Datum: 20.11.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Arheološka problematika indoevropske pradomovine
Predavatelj: asist. Marko Urbanija

118. srečanje

Datum: 04.12.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Miklošičev prispevek k oblikovanju slovenskega knjižnega jezika
Predavatelj: asist. M. Orožen

119. srečanje

Datum: 18.12.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Spremembe v grški sintaksi v poklasični dobi
Predavatelj: prof. dr. Erika Mihevc-Gabrovec

???. srečanje

Datum: 27.12.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: K Luntovi monografiji o slovenskem glagolu
Predavatelj: dr. Janez Orešnik

120. srečanje

Datum: 08.01.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Besedne vrste slovenskega knjižnega jezika
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič

121. srečanje

Datum: 19.02.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Jezikoslovna podoba prof. Stanka Škerlja
Predavatelj: dr. Mitja Skubic

122. srečanje

Datum: 12.03.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: O delu prof. Oštirja ‒ II
Predavatelj: prof. dr. Milan Grošelj

123. srečanje

Datum: 19.03.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Metalurgija v Anatoliji v 2. tisočletju pr. n. št
Predavatelj: Silvin Košak

124. srečanje

Datum: 02.04.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Grške partikule v poklasični dobi
Predavatelj: dr. Erika Mihevc-Gabrovec

125. srečanje

Datum: 09.04.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Problem izvora indoevropske sklanjatve v luči indoevropske teorije ‒ I
Predavatelj: prof. dr. Bojan Čop

126. srečanje

Datum: 16.04.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Problem izvora indoevropske sklanjatve v luči indoevropske teorije ‒ II
Predavatelj: prof. dr. Bojan Čop

127. srečanje

Datum: 23.04.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Predavanje o slovanski ali baltoslovanski historični fonetiki ali morfologiji
Predavatelj: prof. William R. Schmalstieg (oddelek za slovanske jezike, Pennsylvania State University, ZDA - predstojnik oddelka)

128. srečanje

Datum: 14.05.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Glagolski sistem v hausanščini
Predavatelj: Vladislav Jagodic

129. srečanje

Datum: 21.05.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Daneševi sintaktični vzorci
Predavatelj: Tomo Korošec

130. srečanje

Datum: 28.05.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: O koroških narečjih
Predavatelj: Tine Logar

131. srečanje

Datum: 15.10.1973
Vabi: Franc Jakopin
Število udeležencev: 39
Naslov: O alarodski teoriji prof. dr. Karla Oštirja
Predavatelj: prof. dr. Bojan Čop

132. srečanje

Datum: 29.10.1973
Vabi: Franc Jakopin
Število udeležencev: 21
Naslov: K izvoru slovenske besede križ
Predavatelj: prof. dr. Anton Grad

133. srečanje

Datum: 12.11.1973
Vabi: Franc Jakopin
Število udeležencev: 28
Naslov: 7. mednarodni kongres slavistov v Varšavi in delovanje komisije
Predavatelja:
 • prof. F. Jakopin
 • prof. dr. J. Toporišič

134. srečanje

Datum: 26.11.1973
Vabi: Franc Jakopin
Število udeležencev: 16
Naslov: Neurnik ... se ne vgane (Prešeren)
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj

135. srečanje

Datum: 10.12.1973
Vabi: Franc Jakopin
Število udeležencev: 18
Naslov: Leksikološka problematika na VII. mednarodnem slavističnem kongresu v Varšavi
Predavatelj: prof. F. Jakopin

136. srečanje

Datum: 07.01.1974
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Foucauld in tuareški jezik
Predavatelj: lektor Pierre Rouchoux

137. srečanje

Datum: 25.02.1974
Vabi: ???
Naslov: Slovnica sklonov (case grammar) in kontrastivna analiza
Predavatelj: lektor F. Slivnik

138. srečanje

Datum: 11.03.1974
Vabi: ???
Naslov: Hrvojev Hrvaškoglagolski misal
Predavatelj: lektor J. Zor

139. srečanje

Datum: 08.04.1974
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Temporalni infinitiv v srednjeveški grščini (prim. iz slovenščine: Prešeren, Povodni mož: 1) To vidit´ mladenič se Urški približa; 2) To viditi drugi so vsi ostrmeli)
Predavatelj: prof. dr. E. Mihevc-Gabrovec

140. srečanje

Datum: 15.04.1974
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Nekaj o tonskih jezikih; Tov. A. Snedic: Praktičen prikaz kitajske fonetike s poudarkom na tonih
Predavatelj: lektor V. Jagodic

???. srečanje

Odpadlo.
Datum: 22.04.1974
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Fonetične pripombe o francoskih nosnih samoglasnikih
Predavatelj: lekt. Elza Jereb

141. srečanje

Datum: 13.05.1974
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Jezikoslovni vidik pri prevajanju
Predavatelj: lekt. Rozka Štefan

142. srečanje

Datum: 20.05.1974
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Liber de simplicubus benedicti rinij (nadaljevanje članka iz Jezik in slovstvo)
Predavatelj: prof. dr. F. Bezlaj

143. srečanje

Datum: 27.05.1974
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Ob prevajanju pesmi v latinščino
Predavatelj: prof. S. Kopriva

144. srečanje

Datum: 14.10.1974
Vabi: Mitja Skubic
Število udeležencev: 21
Naslov: Kontrastna gramatika (o prevajanju konjuktiva in preteklih časov iz italijanščine v slovenščino)
Predavatelj: prof. dr. M. Skubic

145. srečanje

Datum: 28.10.1974
Vabi: Mitja Skubic
Število udeležencev: 15
Naslov: Fonetične pripombe o francoskih nosnih samoglasnikih
Predavatelj: lekt. Elza Jereb

146. srečanje

Datum: 11.11.1974
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 31
Naslov: Jezik porabskih Slovencev
Predavatelj: prof. dr. Tine Logar

147. srečanje

Datum: 25.11.1974
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 11
Naslov: O produktivnosti sufiksa -ard v nenormativni francoščini
Predavatelj: asist. V. Pogačnik

148. srečanje

Datum: 09.12.1974
Vabi: Mitja Skubic
Število udeležencev: 18
Naslov: O stilni razčlenjenosti knjižnega jezika
Predavatelj: prof. France Novak (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenija)

149. srečanje

Datum: 23.12.1974
Vabi: dr. Mitja Skubic
Naslov: O vrstah in funkcijah sintaktičnega podvajanja
Predavatelj: prof. Viktor 5.dič (Pedagoška Akademija, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

150. srečanje

Datum: 13.02.1974
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 6
Naslov: ?

150. srečanje

Datum: 13.01.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Naslov: Pronominalizacija in refleksivizacija v angleški generativni slovnici
Predavatelj: mag. Milena Milojevič

151. srečanje

Datum: 24.02.1975
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 28
Naslov: Izbrana poglavja iz psiholingvistike
Predavatelj: dr. Gordan Opačić (Beograd, Srbija)

152. srečanje

Datum: 10.03.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 19
Naslov: Pridevniške in zaimenske besede
Predavatelj: dr. Jože Toporišič

153. srečanje

Datum: 24.03.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 13
Naslov: Neues zur Morphophonemik des Urindogermanischen; die Erklärung qualitativer, quantitativer, und akzentueller Alternationen durch vorurindogermanische Lautgesetze
Predavatelj: Jens Elmegaard Rasmussen

154. srečanje

Datum: 07.04.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 15
Naslov: Predzgodovina indoevropske konjugacije
Predavatelj: prof. dr. Bojan Čop

155. srečanje

Datum: 21.04.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Naslov: Geneza vokalnih sistemov v nekaterih zahodnih slovenskih narečjih
Predavatelj: dr. Tine Logar

156. srečanje

Datum: 05.05.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 9
Naslov: Metafora in prispodoba v frazeologiji moderne grščine
Predavatelj: dr. Erika Mihevc-Gabrovec

157. srečanje

Datum: 19.05.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 16
Naslov: O smeri analogičnih sprememb
Predavatelj: Henning Andersen

158. srečanje

Datum: 06.10.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 14
Naslov: Lastnosti najpogostejših slovenskih priimkov
Predavatelj: prof. France Jakopin

159. srečanje

Datum: 27.10.1975
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 10
Naslov: Morfološka analogija v starejših slovenskih besedilih
Predavatelj: dr. Martin Orožen

160. srečanje

Datum: 03.11.1975
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 16
Naslov: O sistemih krajevnih in smernih adverbov na starem Koroškem in sosednjem ozemlju
Predavatelj: David F. Stermole (Univerza v Torontu, Kanada)

161. srečanje

Datum: 17.11.1975
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 11
Naslov: Slogovno-zvrstna vprašanja slovenskega publicističnega jezika
Predavatelj: asist. Janez Dular

162. srečanje

Datum: 08.12.1975
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 10
Naslov: Terminologija mikenskega in homerskega orožja
Predavatelj: Fedora Ferluga (Trst)

163. srečanje

Datum: 15.12.1975
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 22
Naslov: Zunajjezikovni dejavniki dialektizacije slovenskega jezika
Predavatelj: prof. dr. Tine Logar

164. srečanje

Datum: 22.12.1975
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 8
Naslov: Slovenski lingvistični atlasi
Predavatelj: asist. Saša Šermazanov-Derganc

165. srečanje

Datum: 05.01.1976
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 17
Naslov: Semantika s stališča psihologije
Predavatelj: dr. Vid Pečjak

166. srečanje

Datum: 12.01.1976
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 15
Naslov: Ustvarjalno v otroškem govoru
Predavatelj: dr. Melanija Mikeš (Novi Sad, Srbija)

167. srečanje

Datum: 23.02.1976
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Naslov: Govor eno- do triletnega slovenskega otroka
Predavatelj: prof. dr. Mitja Skubic

168. srečanje

Datum: 08.03.1976
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 26
Naslov: Formalizacija besedila za stilno analizo s pomočjo računalnika
Predavatelja:
 • asist. Tomo Korošec (Inštitut Jožef Štefan)
 • Peter Tancig (Inštitut Jožef Štefan, Slovenija)

169. srečanje

Datum: 22.03.1976
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Naslov: Nekateri grafični modeli za prikazovanje italijanskih glagolskih paradigem
Predavatelj: asist. Tjaša Miklič

170. srečanje

Datum: 12.04.1976
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 7
Naslov: Danazalizacija nosnika v malopoljskem narečju
Predavatelj: lekt. K Wozniak

171. srečanje

Datum: 10.05.1976
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 12
Naslov: Apresjanova teorija sinonimike
Predavatelj: prof. Milena Gleščevič

172. srečanje

Datum: 24.05.1976
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 10
Naslov: Razvojne tendence makedonskega knjižnega jezika
Predavatelj: lekt. Dragi Stefanija

173. srečanje

Datum: 25.10.1976
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 14
Naslov: Teorija lingvističnih modelov /meljčuk/ - smisel - tekst
Predavatelj: Nika Marenk, slušateljica ruskega jezika

174. srečanje

Datum: 08.11.1976
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 11
Naslov: Način zapisa slovenskih lastnih imen v nemških tekstih
Predavatelj: prof. Stanko Klinar

175. srečanje

Datum: 22.11.1976
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 11
Naslov: Francoski anaforični zaimek "en" v eliptični substituciji
Predavatelj: prof. Vladimir Pogačnik

176. srečanje

Datum: 06.12.1976
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 18
Naslov: Glagolski rokopisi iz Doline pri Trstu (poglavje iz Glagolica na Slovenskem)
Predavatelj: prof. Janez Zor

177. srečanje

Datum: 20.12.1976
Vabi: prof. Franc Jakopin
Naslov: Razlika između palatalnih i velarnih guturala u grčkom pod određenim fonetskim uslovima
Predavatelj: prof. Ljiljana Crepajac (Beograd, Srbija)

178. srečanje

Datum: 10.01.1977
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 17
Naslov: Tvorba riječi kao dio jezičkog opisa
Predavatelj: dr. Milka Jauk-Pinhak (Zagreb, Hrvaška)

179. srečanje

Datum: 21.02.1977
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 16
Naslov: O sociolingvistiki
Predavatelj: Vladislav Jagodic

180. srečanje

Datum: 07.03.1977
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 18
Naslov: Problematike etimološkega dela (ob izidu 1. dela etimološkega slovarja)
Predavatelj: prof. France Bezlaj

181. srečanje

Datum: 21.03.1977
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 8
Naslov: Vpliv južnoslovanskih jezikov na romunsko toponomastiko
Predavatelj: Cristina Formagiu (Romunija)

182. srečanje

Datum: 04.04.1977
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 12
Naslov: Možnosti prevajanja nekaterih slovenskih idiomov v angleščino
Predavatelj: Božena Činkole

184. srečanje

Datum: 09.05.1977
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 14
Naslov: O lingvistični teoriji prevoda
Predavatelj: prof. Matej Rode (Gimnazija Celje, Slovenija)

185. srečanje

Datum: 16.05.1977
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 49
Naslov: Psiholingvistična analiza leksike
Predavatelj: prof. dr. A. E. Suprun (katedra za splošno in slovansko jezikoslovje, beloruska univerze v Minsku, Belorusija - predstojnik)

186. srečanje

Datum: 23.05.1977
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 17
Naslov: Kontrastivni pristop k angleškim in slovenskim kopulativnim glagolom
Predavatelj: mag. Drago Gajšt (Inštitut za tuje jezike pri VEKŠ, Maribor)

187. srečanje

Datum: 10.10.1977
Vabi: prof. Mitja Skubic
Število udeležencev: 25
Naslov: Hrvaško- angleški kontrastivni projekt
Predavatelj: prof. Rudolf Filipović (Zagreb, Hrvaška)

189. srečanje

Datum: 07.11.1977
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 17
Naslov: Die Ausbildung von Wertbedeutungen im Schuljungendalter
Predavatelj: dr. Siegfried Heusinger

190. srečanje

Datum: 21.11.1977
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 20
Naslov: Dvojezičnost v interdisciplinarni perspektivi
Predavatelj: prof. Inka Štrukelj (Inštitut za sociologijo in filozofijo, Slovenija)

191. srečanje

Datum: 05.12.1977
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 11
Naslov: »Problemi okoli rekonstrukcije (interna rekonstrukcija)«
Predavatelj: prof. dr. Bojan Čop

192. srečanje

Datum: 12.12.1977
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 39
Naslov: Sodobni pogledi na vulgarno latinščino
Predavatelj: red. prof. dr. Pavel Tekavčič (Filozofska fakulteta v Zagrebu, Hrvaška)

???. srečanje

Datum: 25.09.1978
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 25
Naslov: Verbalvalenz und Valenztheorie
Predavatelj: lektor dr. Siegfried Heusinger

???. srečanje

Datum: 02.10.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Albansko-slovanske jezikovne zveze
Predavatelj: akad. prof. dr. Idriz Ajeti

???. srečanje

Datum: 09.10.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 12
Naslov: "A.A. Leont’ev, teorija rečevoj dejatel’nosti’"
Predavatelj: lektorica Albina Lipovec

???. srečanje

Datum: 23.10.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 44
Naslov: Avtoreferat o slovenski slovnici 1976
Predavatelj: dr Jože Toporišič

???. srečanje

Datum: 30.10.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 11
Naslov: Kako se širi raba jezika/jezikov
Predavatelj: dr. Melanija Mikeš

???. srečanje

Datum: 13.11.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 14
Naslov: Fokus in predikat v baskovščini
Predavatelj: prof. dr. Rudolf P.G. de Rijk

???. srečanje

Datum: 20.11.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 14
Naslov: Priimki v Skokovem in Bezlajevem etimološkem slovarju
Predavatelj: tov. Janez Keber

???. srečanje

Datum: 11.12.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 12
Naslov: Dvojezičnost in družbena mobilnost pripadnikov narodnosti v SRS
Predavatelj: tov. Inka Štrukelj

???. srečanje

Datum: 18.12.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 19
Naslov: Romunski jezik
Predavatelj: dr. Mitja Skubic

???. srečanje

Datum: 26.02.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 23
Naslov: Relativne rečenice i njihovi antecedenti u engleskom i srpskohrvatskom s kraćim osvrtom na slovensku situaciju
Predavatelj: prof. Wayles Browne

???. srečanje

Datum: 05.03.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 10
Naslov: Aspekti dvojezičnosti jugoslavenskih radnika u Skandinaviji
Predavatelj: mag. Ljubiša Rajić

???. srečanje

Datum: 19.03.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 20
Naslov: Pridevniška fraza in njen vpliv na pomensko delitev pridevniške besede
Predavatelj: mag. Ada Vidovič-Muha

213. srečanje

Datum: 02.04.1979
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 12
Naslov: Izbrani problemi jezikovne modalnosti v sodobni nemščini
Predavatelj: asist. Stojan Bračič

214. srečanje

Datum: 23.04.1979
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 27
Naslov: Najstarije glagoljske tiskane knjige
Predavatelj: dr. Anica Nazor

215. srečanje

Datum: 14.05.1979
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 10
Naslov: Le slogan et les fonctions du langage
Predavatelj: monsieur Jean Risse

216. srečanje

Datum: 24.09.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 12
Naslov: O znanstvenem delu prof. dr. Milana Grošlja
Predavatelj: prof. dr. Erika Mihevc -Gabrovec

217. srečanje

Datum: 01.10.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 19
Naslov: Frekvenčni slovarji in konstrativni opisi jezikov
Predavatelj: prof. dr. Gerhard Ernst

218. srečanje

Datum: 08.10.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 20
Naslov: Teorija kodifikacije in kodifikacijska praksa
Predavatelj: dr. Alexander Stich

219. srečanje

Datum: 22.10.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 22
Naslov: Ob izidu knjige Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič

220. srečanje

Datum: 05.11.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 28
Naslov: Slovensko jezikoslovje in akcija Slovenščina v javnosti
Predavatelj: prof. dr. Breda Pogorelec

221. srečanje

Datum: 19.11.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 22
Naslov: Pomen Baudoina de Courtenaya v jezikoslovju (Ob 50. letnici smrti)
Predavatelj: prof. dr. Franc Jakopin

222. srečanje

Datum: 03.12.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 11
Naslov: Zaostritev fonološke univerzalije »nevtralizacijski procesi delujejo samo na izpeljane oblike«
Predavatelj: prof. dr. Janez Orešnik

223. srečanje

Datum: 17.12.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 11
Naslov: Pomenoslovna razčlemba polisemantema
Predavatelj: dr. Alenka Šivic - Dular

224. srečanje

Datum: 11.02.1980
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 19
Naslov: Slovensko-furlanski medsebojni jezikovni vplivi
Predavatelj: prof. Gian Battista Pellegrini (Univerza v Padovi, Italija)

225. srečanje

Datum: 18.02.1980
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 13
Naslov: Slovnica Dobrovskega, metodološki vzor Metelkove slovnice
Predavatelj: prof. dr. Martina Orožen

226. srečanje

Datum: 25.02.1980
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 16
Naslov: Semantična satiacija
Predavatelj: dr. Tanja Lamovec (Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

227. srečanje

Datum: 10.03.1980
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 12
Naslov: Nominalizacija v transformacijski slovnici
Predavatelj: mag. Milena Milojević-Sheppard (Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

228. srečanje

Datum: 24.03.1980
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 10
Naslov: O pravilih besedotvorja s posebnim ozirom na angleške odsamostalniške besede
Predavatelj: doc. dr. Ljiljana Bibović (Univerza v Novem Sadu, Srbija)

229. srečanje

Datum: 31.03.1980
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 26
Naslov: Zgodovina jezika kot zgodovina sistema
Predavatelj: prof. dr. Klaus Matzel (Inštitut za germanistiko, Univerza v Regensburgu, Avstrija)

230. srečanje

Datum: 07.04.1980
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 11
Naslov: Struktur der europälschen lehnwortgeographie
Predavatelj: prof. dr. Robert Hinderling (Univerza v Bayreuthu, Nemčija)

231. srečanje

Datum: 21.04.1980
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 14
Naslov: Transformacijski cikel v generativni slovnici
Predavatelj: Darja Globevnik (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenija)

232. srečanje

Datum: 12.05.1980
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 13
Naslov: Na lovu za prirojenimi idejami
Predavatelj: prof. dr. Willi Mayerrthaler (Univerza v Celovcu, Avstrija)

233. srečanje

Datum: 22.09.1980
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 41
Naslov: Imenoslovčevi spomini
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj

234. srečanje

Datum: 06.10.1980
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 13
Naslov: Ali so procesi artefakti fonološkega opisa?
Predavatelj: prof. dr. Jörgen Rischel (Univerza v Köbenhavnu, Danska)

235. srečanje

Datum: 20.10.1980
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 22
Naslov: Ali so pregovori frazeološke enote?
Predavatelj: prof. Matej Rode

236. srečanje

Datum: 03.11.1980
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 9
Naslov: Možnosti interpretacije arhaizmov in inovacij (z arijsko-baltoslovanskimi primeri)
Predavatelj: dr. Varja Cvetko

237. srečanje

Datum: 17.11.1980
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 11
Naslov: Neologizmi v islandščini
Predavatelj: prof. dr. Ulrich Grönke (Univerza v Kölnu, Nemčija)

238. srečanje

Datum: 08.12.1980
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 25
Naslov: Skrivni jezik Rezijancev popotnikov
Predavatelj: dr. Milko Matičetov (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenija)

239. srečanje

Datum: 15.12.1980
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 16
Naslov: Notranji dejavniki jezikovnih sprememb
Predavatelj: doc. Nina Mečkovskaja (Univerza v Minsku, Belorusija)

240. srečanje

Datum: 22.12.1980
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 11
Naslov: Jezikovna podoba arabskega sveta
Predavatelj: dr. Vladimir Jagodic

???. srečanje

Datum: 02.03.1981
Vabi: ???
Naslov: Anatomija besedotvornih serij v sinhronem pregledu
Predavatelj: dr. Richard Sirbu
Povzetek: Besedni antonimični bloki kot izraz sistema značenja leksike. Pravila in nepravila lastnosti Bl.a. kot posledica odnosa skladnosti: neskladnosti med G Md in F Md v okviru Bl.a. Formalno-sistematični kriteriji za ugotavljanje tipologije Ba.a. ( osnovni Md) v različnih jezikih. Vrste Bl. ant. Identičnost in ekvivalentnost v tipologiji Bl.a. v romunskem in slovenskem jeziku- standard( v okviru prostorskih odnosov). Leksična anatomija in besedotvorje kot kriterij medsebojne karakterizacije.

???. srečanje

Datum: 16.02.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 8
Naslov: Besede-monoidi-jezik (kratek uvod v matematično jezikslovje)
Predavatelj: tov. Žiga Knap

???. srečanje

Datum: 23.02.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 16
Naslov: »Naravno« oblikoslovje: besedotvorje
Predavatelj: dr. Wolfgang Dressler

???. srečanje

Datum: 02.03.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 5
Naslov: Anatomija besedotvornih serij v sinhronem pregledu
Predavatelj: dr. Richard Sirbu

???. srečanje

Datum: 16.03.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 5
Naslov: Gotovost in velelnost v sistemu sodobnega nemškega jezika
Predavatelj: mag. Stojan Bračič

???. srečanje

Datum: 30.03.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 3
Naslov: Pokušaj opisa pozajmljenice - pristup leksičkim grecizmoma Vukovog rječnika
Predavatelj: mag. Svetlana Slapšak

???. srečanje

Datum: 06.04.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 9
Naslov: Jezik gršlih tragikov in koine
Predavatelj: prof. dr. Hubert Petersmann

???. srečanje

Datum: 13.04.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 6
Naslov: Disjunction and illocution
Predavatelj: prof. dr. Thorstein Fretheim

???. srečanje

Datum: 20.04.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 8
Naslov: Psihološka pojmovanja metaforike
Predavatelj: doc. dr. Janek Musek

???. srečanje

Datum: 11.05.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 3
Naslov: Folkloristika kot izhodišče jezikovnih raziskav
Predavatelj: dr. Dragi Stefanija

???. srečanje

Datum: 12.10.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 7
Naslov: Never in druge poudarjene nikalnice
Predavatelj: prof. Blagnje

???. srečanje

Datum: 26.10.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 5
Naslov: Iz teorije predavnja
Predavatelj: asist. Velimir Gjurin

???. srečanje

Datum: 09.11.1981
Vabi: ???
Naslov: Nastanek in izguba tonemov v južnoslovanskih jezikih
Predavatelj: prof. dr. Gerhard Neweklowsky

???. srečanje

Datum: 23.11.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 7
Naslov: O Kočevarjih in njihovem narečju
Predavatelj: asist. mag. Anton Janko

???. srečanje

Datum: 07.12.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 8
Naslov: »Sosledica glagolskih oblik« v italjanščini in slovenščini
Predavatelj: dr. Tjaša Miklič

???. srečanje

Datum: 21.12.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 5
Naslov: Alofoni fonema /v/ v slovenski zborni jezik
Predavatelj: prof. Tatjana Rejec-Srebot

256. srečanje

Datum: 22.02.1982
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 18
Naslov: Tipologija besedne “pozornosti” in njenih omejitev
Predavatelj: prof. dr. Gerhard Ernst

257. srečanje

Datum: 01.03.1982
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 18
Naslov: Strukturalizem in dependenčna slovnica
Predavatelj: dr. Magnus Petursson

258. srečanje

Datum: 22.03.1982
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 20
Naslov: Nemške izpeljanke iz slovenskih krajevnih imen
Predavatelja:
 • lektor Nina Grah
 • lektor Stanko Klinar

259. srečanje

Datum: 05.04.1982
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 15
Naslov: Referenca kot jezikoslovni problem
Predavatelj: mag. Irena Kovačič

260. srečanje

Datum: 19.04.1982
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Naslov: Javna predstavitev jezikovnih raziskav, ki jih financira raziskovalna skupnost Slovenije v okviru programskega sveta za jezikovne raziskave na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, Filozofski fakulteti v Ljubljani in Pedagoški Akademiji v Mariboru

261. srečanje

Datum: 10.05.1982
Vabi: ???
Število udeležencev: 15
Naslov: Glagolski rokopisi v Sloveniji
Predavatelj: lektor Janez Zor

262. srečanje

Datum: 17.05.1982
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 11
Naslov: Diahronično spreminjanje slovarja in učenje tujih jezikov
Predavatelj: prof. William Nemser

263. srečanje

Datum: 24.05.1982
Vabi: ???
Število udeležencev: 6
Naslov: O današnjem stanju istroromunskega narečja vasi Žejane in o slovenskih besedah v njem
Predavatelj: dr. Richard Sarbu

264. srečanje

Datum: 31.05.1982
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 14
Naslov: Struktura in razvojne težnje nemške samostalniške sklanjatve
Predavatelj: dr. Ulrich Wurzel

265. srečanje

Datum: 18.10.1982
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 10
Naslov: “Najmanjši par” v obravnavah finskega pravopisa v 18. in 19. stoletju in islandska “prva slovnična razprava”
Predavatelj: prof. dr. Ulrich Groenke

266. srečanje

Datum: 08.11.1982
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 26
Naslov: Prihodnjik v angleščini?
Predavatelj: mag. Franc Slivnik

267. srečanje

Datum: 22.11.1982
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 24
Naslov: Označevanje oseb glede na njihove psihične lastnosti v Trubarjevem, Dalmatinovem, Japljevem, Sacujevem in Slavičevem prevodu Davidovega psaltra v odnosu do izvirnika, Vulgate in nemške Luthrove predloge (leksikalno-stilistično-semantična analiza)
Predavatelj: asist. Francka Premk

268. srečanje

Datum: 06.12.1982
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 26
Naslov: Teorija in metoda funkcionalno-komunikativnega jezikovnega opisa
Predavatelj: dr. Siegfried Heusinger

269. srečanje

Datum: 27.12.1982
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 19
Naslov: Komplementizatorji za uvajanje odvisnikov
Predavatelj: prof. dr. Wayles Browne

268. srečanje

Datum: 14.03.1983
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 28
Naslov: Teorija in metoda funkcionalno-komunikativnega jezikovnega opisa
Predavatelj: dr. Siegfried Heusinger (Magdeburg v NDR, Nemčija)

271. srečanje

Datum: 10.01.1983
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 34
Naslov: Pogovor o Velikem slovensko-angleškem slovarju
Predavatelj: lektor Stanko Klinar (Novi Sad, Srbija)

272. srečanje

Datum: 28.02.1983
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 17
Naslov: Prikaz knjige V. A. Dyboja "Slavjanskaja akcentuacija"
Predavatelj: doc. dr. Alenka Šivic - Dular

273. srečanje

Datum: 21.03.1983
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 42
Naslov: Nekateri vidiki sodobne italijanske proze
Predavatelj: lektorica Patrizia Raveggi

275. srečanje

Datum: 18.04.1983
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 34
Naslov: O novi slovenski skladnji
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič

276. srečanje

Datum: 25.04.1983
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 7
Naslov: Problemi slovanskih števnikov
Predavatelj: doc. dr. Heiner Eichner

277. srečanje

Datum: 09.05.1983
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 74
Naslov: Sintagme, sinteme in stileme
Predavatelj: prof. André Martinet

278. srečanje

Datum: 10.05.1983
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 74
Naslov: Jezikoslovje in semiologija
Predavatelj: prof. Jeanne Martinet

279. srečanje

Datum: 23.05.1983
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 22
Naslov: Pretvorbe vezavnih oblik v slovenščini
Predavatelj: dr. Janez Dular

280. srečanje

Datum: 10.06.1983
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Naslov: Pomen, označenost, smisel
Predavatelj: prof. dr. Eugenio Coseriu

281. srečanje

Datum: 24.06.1983
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 17
Naslov: Statistična obdelava besedil na podlagi etimološke analize
Predavatelj: Marko Snoj

282. srečanje

Datum: 07.07.1983
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 16
Naslov: Rodilnik v angleščini
Predavatelj: viš. pred. Dana Blaganje

283. srečanje

Datum: 21.11.1983
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 13
Naslov: Problemi etimoloških raziskav in stopnje v zgodovinski rekonstrukciji
Predavatelj: dr. Thomas Lloyd Markey

284. srečanje

Datum: 15.12.1983
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Naslov: Sociološki vidiki diglosije in bilingvizma
Predavatelj: prof. dr. G. Francescato (Univerza v Trstu, Italija)

285. srečanje

Datum: 19.12.1983
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 19
Naslov: Besedotvorna skladnja v luči zloženk
Predavatelj: asist. dr. Ada Vidovič Muha

310. srečanje

Datum: 07.01.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 52
Naslov: Večpomenskost izraza »jezik«
Predavatelj: prof. dr. Radoslav Katičić

311. srečanje

Datum: 14.01.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 14
Naslov: Nastajanje in pomen slovarja hrvaškega kajkavskega knjižnega jezika (1. zvezek 1983)
Predavatelj: doc. dr. Alojz Jembrih

312. srečanje

Datum: 18.02.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 30
Naslov: Besedotvorje in stavčna zgradba kitjaščine
Predavatelj: lektor Mitja Saje

313. srečanje

Datum: 25.02.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Naslov: Satura - etimologija besede in izvor satire kot literarne vrste
Predavatelj: prof. dr. Hubert Petersmann

314. srečanje

Datum: 04.03.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Naslov: O mestu in vlogi občega jezikoslovja na Filozofski fakulteti v Ljubljani

315. srečanje

Datum: 11.03.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 18
Naslov: Japonsko glasovje in zapisovanje japonskih lastnih imen v slovenščini
Predavatelj: prof. Chikako Shigemori Bučar, B.A. (Slovensko orientalistično društvo, Slovenija)

316. srečanje

Datum: 18.03.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 24
Naslov: Staroindijski pogledi na jezik
Predavatelj: Vlasta Pacheiner Klander (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)

317. srečanje

Datum: 25.03.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 25
Naslov: Romanske jezikovne prvine v slovenskem knjižnem jeziku na Tržaškem
Predavatelj: prof. dr. Mitja Skubic

318. srečanje

Datum: 01.04.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 16
Naslov: Razmerje med zbornostjo, pravilnostjo in govorno dejavnostjo
Predavatelj: dr. Michael Domschke

319. srečanje

Datum: 15.04.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 11
Naslov: Kostelski govor
Predavatelj: raziskovalna asistentka Sonja Horvat (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)

320. srečanje

Datum: 22.04.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 26
Naslov: Kontrastivni pristop v dvojezičnem slovaropisju
Predavatelj: prof. dr. Željko Bujas

322. srečanje

Datum: 13.05.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 24
Naslov: Zvrsti podatkov, ki jih mora zajeti slovarski del besedilne slovnice
Predavatelj: prof. dr. Enrique Bernárdez

323. srečanje

Datum: 20.05.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 27
Naslov: Slovenska zemljepisna imena v angleških besedilih
Predavatelj: v. pred. Stanko Klinar

324. srečanje

Datum: 27.05.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 16
Naslov: O supletivnosti
Predavatelj: prof. dr. Thomas L. Markey

325. srečanje

Datum: 23.09.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 26
Naslov: Razvoj grškega jezika od Miken do Homerja
Predavatelj: prof. dr. Ernst Risch

326. srečanje

Datum: 07.10.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 29
Naslov: Prispevek J. Orešnika k raziskavam islandskega jezika (ob izidu njegove knjige Studies in modern Icelandic phonology and morphology, Hamburg 1985)
Predavatelj: prof. dr. Magnús Pétursson

327. srečanje

Datum: 14.10.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 10
Naslov: Schmeller in Slovani
Predavatelj: prof. dr. Robert Hinderling

328. srečanje

Datum: 21.10.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 20
Naslov: Izvor in oblikovanje katalonskega jezika
Predavatelj: lektor Jordi Canals

329. srečanje

Datum: 28.10.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 16
Naslov: Nedoločniški predmet in opazke o skladenjskem nadzoru
Predavatelj: dr. Jarmila Panevová

330. srečanje

Datum: 04.11.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 29
Naslov: Delo za slovar knjižne prekmurščine
Predavatelj: prof. dr. Vilko Novak

331. srečanje

Datum: 11.11.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 9
Naslov: Štefan Kocjančič kot južnoslavist in slovaropisec
Predavatelj: doc. dr. Dragi Stefanija

332. srečanje

Datum: 18.11.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 29
Naslov: Delo infoterma in termneta
Predavatelj: prof. Helmut Felber

333. srečanje

Datum: 25.11.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 22
Naslov: Osvajanje drugega jezika
Predavatelj: Nada Šabec, prof. ang.

334. srečanje

Datum: 02.12.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 47
Naslov: Tehnika prevajanja ‒ kaj je to?
Predavatelj: v. pred. Stanko Klinar

335. srečanje

Datum: 09.12.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 17
Naslov: Lingvistične in onomastične posebnosti porečja obeh Sav
Predavatelj: dr. Dušan Čop

336. srečanje

Datum: 16.12.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 17
Naslov: O uporabi računalnikov pri pouku tujih jezikov
Predavatelj: Marina Štros Bračko

337. srečanje

Datum: 23.12.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 18
Naslov: O kitajski skladnji
Predavatelj: lektor Mitja Saje

338. srečanje

Datum: 01.06.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 32
Naslov: Ob izidu četrte knjige Slovarja slovenskega knjižnega jezika
Predavatelji:
 • prof. dr. Franc Jakopin
 • Milena Hajnšek Holz, strokovna svetnica
 • Ivanka Černelič, strokovna svetnica
 • Jakob Müller, strokovni svetnik

339. srečanje

Datum: 13.01.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 48
Naslov: O skladenjskih spremembah
Predavatelj: prof. dr. Janez Orešnik

340. srečanje

Datum: 17.02.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 39
Naslov: O Splošnoslovanskem dialektološkem atlasu
Predavatelj: prof. dr. Tine Logar

341. srečanje

Datum: 24.02.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 25
Naslov: Ob izidu slovenskih krajevnih imen
Predavatelji:
 • Franc Jakopin
 • Tomo Korošec
 • Tine Logar
 • Roman Savnik
 • Stane Suhadolnik

342. srečanje

Datum: 03.03.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 36
Naslov: Ljudska etimologija
Predavatelj: doc. dr. Alenka Šivic - Dular

343. srečanje

Datum: 10.03.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 30
Naslov: Merilo adekvatnosti prevoda
Predavatelj: Leon Krek, prof.

344. srečanje

Datum: 17.03.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 40
Naslov: O sodobni italijanščini
Predavatelj: prof. Giovan Battista Moretti

345. srečanje

Datum: 24.03.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 12
Naslov: Slovenščina v ‘"Ilirskem pravopisu" 1836
Predavatelj: doc. dr. Alojz Jembrih

346. srečanje

Datum: 31.03.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 14
Naslov: O švedsko-slovenskem slovarju
Predavatelj: lektorica Lena Holmqvist

347. srečanje

Datum: 07.04.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 46
Naslov: Italijanščina pod fašizmom
Predavatelj: univ. prof. Lorenzo Coveri

348. srečanje

Datum: 14.04.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Naslov: Metodološki problemi med jezikoslovjem in antropologijo
Predavatelj: univ. prof. Franco Crevatin

349. srečanje

Datum: 21.04.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 26
Naslov: Filozofska refleksija jezika v misli L. Wittgensteina
Predavatelj: doc. dr. Andrej Ule

350. srečanje

Datum: 05.05.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 23
Naslov: Jezikovni stiki in jezikovna norma
Predavatelj: prof. dr. Norman Denison

351. srečanje

Datum: 13.05.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 26
Naslov: O računalniškem projektu pri oddelku za klasično filologijo Univerze v Regensburgu
Predavatelj: dr. Manfred Wacht

352. srečanje

Datum: 26.05.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 22
Naslov: Nekateri vidiki raziskovanja glagolskih spomenikov na Slovenskem
Predavatelj: v. pred. Janez Zor

353. srečanje

Datum: 06.10.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 32
Naslov: Tvorbeni model slovenskega naglaševanja
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič

354. srečanje

Datum: 13.10.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 18
Naslov: Rezultati raziskave o jezikovnem in pravnem položaju koroških Slovencev
Predavatelja:
 • Claire Lusebrink
 • Ralph Jodlbauer

355. srečanje

Datum: 20.10.1986
Vabi: prof. dr. Matija Skubic
Število udeležencev: 21
Naslov: Nedoločniški polstavki v slovenski in angleški skladnji
Predavatelj: dr. Marija Bolta

356. srečanje

Datum: 27.10.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 28
Naslov: Osebek velelnika v germanskih jezikih
Predavatelj: prof. dr. Janez Orešnik

357. srečanje

Datum: 03.11.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 34
Naslov: Anglo-ameriško slovaropisje po drugi svetovni vojni
Predavatelj: asist. mag. Dušan Gabrovšek

358. srečanje

Datum: 10.11.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 17
Naslov: Razčlemba spontanega govora govorcev tujih jezikov
Predavatelj: dr. Tomas Varadi

359. srečanje

Datum: 17.11.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 14
Naslov: Modifikacija in transpozicija v besedotvorju, ti. večanje pomenske in ali skladenjske uporabnosti slovarskih morfemov
Predavatelj: prof. dr. Zoran Žiletič

360. srečanje

Datum: 24.11.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 26
Naslov: Wittgensteinova filozofija jezikovnih iger
Predavatelj: prof. dr. Andrej Ule

361. srečanje

Datum: 08.12.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 27
Naslov: Opazovanje in poskus v jezikoslovju
Predavatelj: prof. Boris Norman

362. srečanje

Datum: 15.12.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 18
Naslov: K razmerju vulfilico , virgilico in glagolico
Predavatelj: prof. Vlado Nartnik

363. srečanje

Datum: 22.12.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 33
Naslov: Angleški razširjeni časi in njihovi prevodni ustrezniki v slovenščini
Predavatelj: dr. Mira Pihler

364. srečanje

Datum: 05.01.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 22
Naslov: J. N. Primic in njegovi nazori o normiranju skupnega slovenskega knjižnega jezika
Predavatelj: prof. dr. Martina Orožen (Filozofska fakulteta, Univerza v ljubljani, Slovenija)

365. srečanje

Datum: 12.01.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 41
Naslov: Vezivnost v besedilu ‒ pot do novega pogleda na zgradbo jezika
Predavatelj: dr. Andrej Bekeš (Iskra-Delta)
Povzetek: a. Dosedanje obravnavanje vezivnosti (chesion); b. Primer: vezivnost v japonščini (rezultati parafrazne ankete); c. Vezivnost s stališča sporočevalca; č. Vezivnost s stališča prejemnika: statični in dinamični model; d. Zaključek: paradigmatična enotnost vezil in sintagmatična stohastičnost sporočila.

366. srečanje

Datum: 16.02.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 22
Naslov: Vezivnost v besedilu ‒ pot do novega pogleda na zgradbo jezika
Predavatelj: dr. Andrej Bekeš (Iskra-Delta, Slovenija)

367. srečanje

Datum: 23.02.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 21
Naslov: Besedotvorna in pomenska struktura glagola v jeziku Jurija Dalmatina
Predavatelj: mag. Majda Merše (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

368. srečanje

Datum: 02.03.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 21
Naslov: Teorija o analogijah in njih uporaba
Predavatelj: dr. Thomas Krisch (Univerza v Salzburgu, Avstrija)

369. srečanje

Datum: 09.03.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 29
Naslov: O oziralnosti oziralnih odvisnikov
Predavatelj: doc. dr. Dora Maček (Univerza v Zagrebu, Hrvaška)

370. srečanje

Datum: 16.03.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 21
Naslov: Vloga nemščine - kot narečja in knjižnega jezika - v Švici
Predavatelj: prof. dr. Harald Burger (Univerza v Zurichu, Švica)

371. srečanje

Datum: 23.03.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 18
Naslov: Romanske prvine v slovenskih krajevnih imenih okoli Karavank
Predavatelj: prof. dr. Heinz-Dieter Pohl (Univerza v Celovcu, Avstrija)

372. srečanje

Datum: 30.03.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 25
Naslov: Pomanjševalnice kot prevajalski problem
Predavatelj: v. pred. Stanko Klinar (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

373. srečanje

Datum: 06.04.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 16
Naslov: Parametri, ki jih je treba upoštevati pri raziskovanju delovanja italijanskih glagolskih paradigem
Predavatelj: doc. dr. Tjaša Miklič (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

374. srečanje

Datum: 13.04.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 16
Naslov: Delo pri Slovenskem lingvističnem atlasu
Predavatelj: v. razisk. sodel. Francka Benedik (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)

375. srečanje

Datum: 20.04.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 22
Naslov: Srednjeveške spekulativne gramatike
Predavatelj: asist. razisk. Igor Žagar (Inštitut za sociologijo in filozofijo Ljubljana, Slovenija)

376. srečanje

Datum: 04.05.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 32
Naslov: K zgodovini slovenskega jezikoslovja v štiristo letih
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

377. srečanje

Datum: 11.05.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 28
Naslov: Teorija katastrof
Predavatelj: prof. dr. Franc Križanič (Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo Ljubljana, Slovenija)

378. srečanje

Datum: 18.05.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 10
Naslov: Pouk madžarščine v tujini
Predavatelj: lektor Georgy Juhasz ( Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

379. srečanje

Datum: 25.05.1987
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 30
Naslov: Prikaz Besedišča slovenskega jezika
Predavatelji:
 • M. Hajnšek (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)
 • M. Humar (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)
 • F. Jakopin (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)
 • Z. Praznik (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)

380. srečanje

Datum: 05.10.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 25
Naslov: Sporazumevanje s stroji v naravnem človeškem jeziku
Predavatelj: prof. dr. Ivan Bratko (Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija; Inštitut Jožef Stefan, Slovenija)

381. srečanje

Datum: 12.10.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 29
Naslov: Nekateri problemi pri računalniški obdelavi slovenščine
Predavatelj: dr. Peter Tancig (Inštitut Jožef Stefan, Slovenija)

382. srečanje

Datum: 19.10.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 15
Naslov: Indoevropske težke baze v hetitščini
Predavatelj: dr. Metka Furlan (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)

383. srečanje

Datum: 26.10.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 16
Naslov: Slovenski govor Sv. Križa pri Trstu in okolice
Predavatelj: mag. Rada Cossutta

384. srečanje

Datum: 02.11.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 34
Naslov: O povedi kot največji skladenjski enoti; doc. dr. Aleksandra Derganc (FF): Poved v rabi ruskega jezikoslovja
Predavatelj: prof. dr. Janez Orešnik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija )

385. srečanje

Datum: 09.11.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 19
Naslov: Pomenoslovna razčlemba angleškega in nemškega glagolskega sestava
Predavatelj: dr. Gertraud Havranek (Univerza v Celovcu, Avstrija)

386. srečanje

Datum: 16.11.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 19
Naslov: Zakonitosti zgradbe zloga in razlaganje glasovnih sprememb
Predavatelj: prof. dr. Theo Vennemann (Univerza v Münchnu, Nemčija)

387. srečanje

Datum: 23.11.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 23
Naslov: Oris Prešernovega besedišča, ob izidu publikacije
Predavatelj: prof. Stane Suhadolnik ( Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija - strokovni svetnik v pokoju)

388. srečanje

Datum: 07.12.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 51
Naslov: Razvoj nikalnic v poklasični grščini
Predavatelj: prof. dr. Erika Gabrovec (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

389. srečanje

Datum: 14.12.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 24
Naslov: Ramovšovi korespondenti
Predavatelj: prof. dr. Franc Jakopin (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)

390. srečanje

Datum: 21.12.1987
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 13
Naslov: Koroški govori v Dravski dolini, na severnem Pohorju in v dravskem obmejnem hribovju
Predavatelj: doc. dr. Zinka Zorko (Predagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija)

391. srečanje

Datum: 04.01.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 51
Naslov: Besediloslovni vidiki raziskave Cankarjevega jezika in sloga (ob predavateljičini šestdesetletnici)
Predavatelj: prof. dr. Breda Pogorelec
Povzetek: V središču pozornosti so jezikovna sredstva pomenske ponovitve ob konkretnem gradivu iz Cankarjeve proze. Obravnava se dotika tipologije leksikalnih sredstev (sopomenke in druge nadomestne oblike), načenja pa tudi skladenjska vprašanja, zlasti vprašanje besednoredne umestitve sopomenk glede na členitev po aktualnosti.

392. srečanje

Datum: 11.01.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 46
Naslov: Ob prevodu Bohoričeve slovnice
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič

393. srečanje

Datum: 22.02.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 46
Naslov: Razmerje med kontrastivno analizo in prevajanjem
Predavatelj: prof. dr. Vladimir Ivir (Univerza v Zagrebu, Hrvaška)

394. srečanje

Datum: 29.02.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 12
Naslov: Glasografija v srednjeveški skandinaviji
Predavatelj: prof. dr. Fabrizio D. Raschella (Univerza v Viterbu, Italija)

395. srečanje

Datum: 07.03.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 36
Naslov: Slovensko slovarstvo do Megiserjevega slovaja (ob predavateljevi magistrski nalogi)
Predavatelj: asist. mag. Velemir Gjurin

396. srečanje

Datum: 14.03.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 23
Naslov: Vpliv maternega narečja in knjižnega jezika na učenčevo angleščino
Predavatelj: prof. dr. William Nemser (Univerza v Celovcu, Avstrija)

397. srečanje

Datum: 21.03.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 23
Naslov: Uporaba monitorja pri pouku tujih jezikov (metodološke implikacije)
Predavatelj: lektor Philip Burt

398. srečanje

Datum: 28.03.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 17
Naslov: Analiza napak v nemških pisnih izdelkih slovenskih slušateljev nemščine (ob predavateljičini magistrski nalogi)
Predavatelj: lektorica mag. Marjeta Senčar

399. srečanje

Datum: 04.04.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 18
Naslov: Vplivi na jezikovne kodizacije pri slovencih v Radgonskem kotu
Predavatelj: prof. dr. Mirko Križman (Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija)

???. srečanje

Odpadlo.
Datum: 11.04.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Naslov: Čakavsko ikavsko narečje v Istri s poudarkom na vplivu istrsko-beneškega narečja in slovenščine (ob predavateljevi sedemdesetletnici)
Predavatelj: lektor v pokoju Ante Sušjan (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

400. srečanje

Datum: 18.04.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 29
Naslov: Teoretske osnove poljske slovenice
Predavatelj: akad. prof. dr. Zuzanna Topolinska (Univerza v Varšavi, Praga; Univerza v Skopju, Makedonija; Makedonska akademija znanosti in umetnosti, Makedonija)

401. srečanje

Datum: 09.05.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 10
Naslov: Ob izidu predavateljevih knjižnih publikacij: »Makedonske medicinske bukve iz 19.st«, Skopje 1985, »Vikorija Pop Stefanija« 1-2, Ohrid in Struga 1987
Predavatelj: izr. prof. dr. Dragi Stefanija (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

402. srečanje

Odpadlo.
Datum: 16.05.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Naslov: Institucionalno sporočanje
Predavatelj: prof. dr. Ruth Wodak (Univerza na Dunaju, Avstrija)

403. srečanje

Datum: 23.05.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 34
Naslov: Dati in vzeti. K zgodovini nekega modela duhovno-jezikovnega dojemanja resničnosti
Predavatelj: prof. dr. Johannes Erben (Univerza v Bonnu, Nemčija)

403. srečanje

Datum: 30.05.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 12
Naslov: Perifrastični adverbi z vidika prevoda
Predavatelj: lektor dr. Ladislav Brož (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

416. srečanje

Datum: 20.02.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Motivacija, narava in razmejitve računalniškega jezikoslovja
Predavatelj: doc. dr. Peter Tancig

417. srečanje

Datum: 27.02.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Riglerjevo jezikoslovje s tipološkega vidika
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič

418. srečanje

Datum: 06.03.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Semantika pojma pravičnosti v semitskih in glavnih evropskih jezikih
Predavatelj: prof. dr. Jože Krašovec

419. srečanje

Datum: 13.03.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Salzburška glasovna raziskava avstrijske angleščine, nekaj novih ugotovitev
Predavatelj: prof. dr. William Nemser

420. srečanje

Datum: 20.03.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Ob izidu Logarjevega zbornika, SAZU 1988
Predavatelj: prof. dr. Franc Jakopin

421. srečanje

Datum: 27.03.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Ob izidu knjige Leksikon imen. Izvor imen na Slovenskem. Mohorjeva družba 1988. 480 str
Predavatelj: v. strok. sod. prof. Janez Keber

422. srečanje

Datum: 24.04.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Strnjene zgradbe
Predavatelj: doc. dr. Rosemarie Lühr

423. srečanje

Datum: 10.04.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Govor vasi Žetinci (Sicheldorf) v avstrijskem Radgonskem kotu
Predavatelj: doc. dr. Zinka Zorko

424. srečanje

Datum: 17.04.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Vloga zgodovinske slovnice v jezikovnem pouku
Predavatelj: prof. dr. Stanko Žepić

425. srečanje

Datum: 08.05.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Zgodovinska fonotaktika angleščine – stranski izdelek združenih teorij?
Predavatelj: dr. Angelika Lutz

426. srečanje

Datum: 15.05.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: O potrebi po teoriji protistavnega jezikoslovja
Predavatelj: doc. dr. Stig Eliasson

427. srečanje

Datum: 22.05.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Primer jezikoslovne uporabe nekaterih baudoinskih dialektoloških izvirnikov
Predavatelj: Liliana Spinozzi-Monai

428. srečanje

Datum: 29.05.1989
Vabi: dr. Janez Orešnik
Naslov: Ob izidu knjige: Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk
Predavatelj: doc. dr. Ada Vidovič Muha

655. srečanje

Datum: 04.01.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 26
Naslov: O tonemskem naglasu v slovenščini
Predavatelj: doc. dr. Tatjana Srebot Rejec (Filozofska fakulteta, Univerza v ljubljani, Slovenija)

656. srečanje

Datum: 11.01.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 20
Naslov: Skladnja otroškega govora
Predavatelj: dr. Simona Kranjc (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

657. srečanje

Odpadlo: Prestavljen na 10. 5. 1999 (666. sestanek).
Datum: 22.02.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Naslov: Nemški naklonski členki in njihovi slovenski ustrezniki
Predavatelj: doc. dr. Teodor Petrič (Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija)

658. srečanje

Datum: 01.03.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 24
Naslov: ?
Predavatelj: dr. Dušan Gabrovšek

659. srečanje

Datum: 08.03.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 27
Naslov: Verben des sprachlichen Handelns im Text und im Sprachsystem
Predavatelj: dr. Horst Heinz Ehrhardt (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubjani, Slovenija)

660. srečanje

Datum: 15.03.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 24
Naslov: Poročani govor v slovenščini (ob predavateljičini doktorski disertaciji)
Predavatelj: dr. Martina Križaj Ortar (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

661. srečanje

Datum: 22.03.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 24
Naslov: Predlogi in predpone v SSKJ in novem SP
Predavatelj: akad. prof. dr. Jože Toporišič

662. srečanje

Datum: 29.03.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 8
Naslov: Glagolski način japonskih in slovenskih glagolov iz osnovnega besedišča
Predavatelj: mag. Chikako Shigemori Bučar

663. srečanje

Datum: 12.04.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 10
Naslov: Evidencialnost v slovenščini in japonščini
Predavatelj: izr. prof. dr. Andrej Bekeš

664. srečanje

Datum: 19.04.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 21
Naslov: Skladenjska in pomenska vloga slovenskih členkov
Predavatelj: Andrej Skubic (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

665. srečanje

Datum: 03.05.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 33
Naslov: Kraško-vipavsko-briške škržade spet v SP, kjer so že bili (F. Levec, 1899)
Predavatelj: dr. Milko Matičetov, znanstveni svetnik v pokoju (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)

666. srečanje

Datum: 10.05.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 12
Naslov: Nemški naklonski členki in njihovi slovenski ustrezniki
Predavatelj: doc. dr. Teodor Petrič (Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija)

667. srečanje

Datum: 17.05.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 14
Naslov: Kmečko orodje (prikaz filmov o strokovnem poimenovanju predmetov in njihovih delov)
Predavatelj: dr. Herta Maurer-Lausegger (Univerza v Celovcu, Avstrija)

668. srečanje

Datum: 24.05.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 21
Naslov: Odzadnji slovar slovenskega jezika
Predavatelja:
 • Milena Hajnšek-Holz, specialist leksikolog (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
 • mag. Primož Jakopin (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenija)

669. srečanje

Datum: 31.05.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 32
Naslov: Skladenjske zgradbe s SE v slovenščini
Predavatelj: Tatjana Marvin, prof. angl. j. s knjiž.

670. srečanje

Datum: 18.10.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 19
Naslov: Glagolski premik v okviru tvorbene slovnice (predstavitev diplomske naloge)
Predavatelj: Gašper Ilc, prof. ang. j. in zgodovine

671. srečanje

Datum: 08.11.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 57
Naslov: Ritem v jeziku
Predavatelj: dr. Stojan Bračič

673. srečanje

Datum: 15.11.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 11
Naslov: Sredstva za preprečevanje in pregovarjanje v besedilih (ob predavateljičini doktorski disertaciji)
Predavatelj: dr. Sonja Hudej (Gimnazija Velenje, Slovenija)

674. srečanje

Datum: 22.11.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 28
Naslov: Krepke in šibke dvojnice v skladnji (ob izidu knjige)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

675. srečanje

Datum: 29.11.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 63
Naslov: Do bilingual dictionaries tell the truth?
Predavatelj: g. Martyn Back

676. srečanje

Datum: 06.12.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 37
Naslov: Možnosti in ovire za feminizacijo samostalnikov v francoščini
Predavatelj: izr. prof. dr. Vladimir Pogačnik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

677. srečanje

Datum: 13.12.1999
Vabi: asist. dr. Marina Zorman
Naslov: Pričevanja zaljubljenca o slovenskem jeziku na Zahodu državne meje
Predavatelj: Pavle Merku (Trst)
Povzetek: To je bilo predavanje ob izidu priročnika Slovenska krajevna imena v Italiji (založba Mladika, Trst, 1999), hkrati je omenil razpravo Datacija slovenskih toponimov v Furlaniji: problematika in hipoteze. Obenem pa je predavatelj napovedal izid dveh knjig, za kateri je zbiral gradivo: Osebna in krajevna imena v kodeksih tržaškega stolnega kapitlja sv. Justa(1307- 1406) in pa Tersko besedišče.

678. srečanje

Datum: 10.01.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 17
Naslov: Neprehodni glagoli v japonščini
Predavatelj: mag. Chikako Shigemori Bučar

679. srečanje

Datum: 21.02.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 39
Naslov: Jezik v diktaturi
Predavatelj: prof. dr. Ulla Fix

680. srečanje

Datum: 28.02.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 12
Naslov: Pomen osnovnih raziskav govora za logopedsko prakso
Predavatelj: Bojana Globačnik, prof. def.

681. srečanje

Datum: 06.03.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 39
Naslov: Kontrakcija v slovanskih jezikih
Predavatelj: prof. dr. Alenka Šivic - Dular

682. srečanje

Datum: 13.03.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 9
Naslov: Strategija "zatrjevanja" pri govorcih japonščine kot materinega jezika
Predavatelj: asist. mag. Megumi Moshino

683. srečanje

Datum: 20.03.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 44
Naslov: Vprašanja institucionalizacije jezikovne politike v Sloveniji
Predavatelj: doc. dr. Marko Stabej

684. srečanje

Datum: 27.03.2000
Vabi: ???

685. srečanje

Datum: 03.04.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 16
Naslov: Zapisovanje japonščine v latinici
Predavatelj: asist. mag. Kristina Hmeljak Sangawa

686. srečanje

Datum: 10.04.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 13
Naslov: Zmožnostni, samodejnostni in težavnostni stavki v japonščini (Potential, Spontaneous and "Tough" Sentences in Japanese)
Predavatelj: lektorica mag. Noriko Kato

687. srečanje

Datum: 17.04.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 11
Naslov: Vezniki in vezniški izrazi za začetnike učenja japonskega jezika
Predavatelj: asist. Sayaka Kurashina

688. srečanje

Datum: 08.05.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 22
Naslov: Statistične metode v jezikoslovju
Predavatelj: Gael H. Dias

689. srečanje

Datum: 10.05.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 24
Naslov: Wittgensteinove teorije pomena
Predavatelj: prof. dr. Andrej Ule

690. srečanje

Datum: 16.10.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 30
Naslov: Računalniška podpora za izdelavo podatkovne zbirke in terminoloških slovarjev v sekciji za terminološke slovarje inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
Predavatelj: Borislava Košmrlj Levačič, prof., spec. leks.

691. srečanje

Datum: 23.10.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 16
Naslov: Učbeniki slovenskega jezika
Predavatelj: dr. Milan Dolgan

692. srečanje

Datum: 06.11.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 38
Naslov: Ob 4. izdaji Slovenske slovnice
Predavatelj: akad. prof. dr. Jože Toporišič

693. srečanje

Datum: 13.11.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 23
Naslov: Prototipična semantika (La Sémantique du Prototype)
Predavatelj: prof. dr. Georges Kleiber

694. srečanje

Datum: 20.11.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 14
Naslov: Glagolske perifraze v ameriški španščini
Predavatelj: doc. dr. Jasmina Markič

695. srečanje

Datum: 27.11.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 25
Naslov: Italijanske likovno-jezikovne šale in raba "glagolskih časov"
Predavatelj: prof. dr. Tjaša Miklič

696. srečanje

Datum: 04.12.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 28
Naslov: Sposojanje iz angleščine ‒ splošni in pomenski vidik
Predavatelj: asist. dr. Eva Sicherl

697. srečanje

Datum: 11.12.2000
Vabi: doc. dr. Marina Zorman
Število udeležencev: 14
Naslov: Semantika samostalnika v jeziku Jurija Dalmatina in Jurija Japlja (ob predavateljičini doktorski disertaciji)
Predavatelj: dr. Jožica Narat

707. srečanje

Datum: 02.04.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Glagolska vezljivost v slovenskem knjižnem jeziku
Predavatelj: asist. dr. Andreja Žele

708. srečanje

Datum: 02.04.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Jezikovna naravnost in nikalnice v knjižni francoščini
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

709. srečanje

Datum: 23.04.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Gradnja razpoznavalnika slovenskega govora: modeliranje najmanjših akustičnih enot slovenskega govorjenega jezika iz zvočnega signala
Predavatelj: dr. Simon Dobrišek

710. srečanje

Datum: 15.10.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Slovensko strokovno izrazje v 19. stoletju
Predavatelj: dr. Jasna Honzak Jahič

711. srečanje

Datum: 22.10.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Historical characteristics and geographical distribution of standard Japanese form
Predavatelj: prof. dr. Fumio Inouse

712. srečanje

Datum: 29.10.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: O nekaterih sodobnih teorijah prevajanja
Predavatelj: dr. Martina Ožbot

713. srečanje

Datum: 05.11.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Slovenske naslonke v luči teorije o jezikovni naravnosti
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

714. srečanje

Datum: 12.11.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Besedni red v stari grščini: nerešljiva uganka?
Predavatelj: izr. prof. dr. Matjaž Babič

715. srečanje

Datum: 19.11.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: naslov bo javljen kasneje
Predavatelj: doc. Dr. Simon Dobrišek

716. srečanje

Datum: 26.11.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Kako lahko znanje psihologije branja pomaga jezikoslovcu
Predavatelj: doc. dr. Sonja Pečjak

717. srečanje

Datum: 03.12.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Tradicionalno in kognitivno pojmovanje pisanja
Predavatelj: dr. Milena Blažič

718. srečanje

Datum: 10.12.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Slovarski del 6. Slovenskega pravopisa
Predavatelj: akad. prof. dr. Jože Toporišič

719. srečanje

Datum: 17.12.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Ali členek wa ob samostalniški zvezi v japonščini res zaznamuje temo povedi?
Predavatelj: izr. prof. dr. Andrej Bekeš

720. srečanje

Datum: 07.01.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Imena podjetij kot jezikoslovnokulturno vprašanje
Predavatelj: Alenka Gložancev

721. srečanje

Datum: 18.02.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Vezljivostna tipologija slovenskih glagolov (nadaljevanje predstavitvene disertacije)
Predavatelj: asist. dr. Andreja Žele

722. srečanje

Datum: 25.02.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Ob 10. izdaji Slovenske pedagoške slovnice
Predavatelj: dr. France Žagar

723. srečanje

Datum: 04.03.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Ali členek wa ob samostalniški zvezi v japonščini res zaznamuje temo povedi?
Predavatelj: izr. prof. dr. Andrej Bekeš

724. srečanje

Datum: 11.03.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Predvidljiv vidik (obliko)skladenjskih dvojnic (ob izidu knjige)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

725. srečanje

Datum: 18.03.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Ob slovenski izdaji Kennedyjeve klasične retorike
Predavatelj: Nada Grošelj, prof. angl. in lat.

726. srečanje

Datum: 25.03.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Vzhodnoslovanizacija hrvaških glagolskih knjig v 17. in 18. stol. (predstavitev knjige)
Predavatelj: asist. dr. Vanda Babič

727. srečanje

Datum: 08.04.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Križkraž po Slovenskem pravopisu 2001
Predavatelj: Peter Weiss

728. srečanje

Datum: 15.04.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Medkulturni vidiki slovensko-angleškega sporazumevanja (predstavitev knjige)
Predavatelj: izr. prof. dr. Nada Šabec

729. srečanje

Datum: 22.04.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Predstavitev sistemov, predstavljenih v priročniku Handbook of the International Phonetic Association
Predavatelj: izr. prof. dr. Rastislav Šuštaršič

730. srečanje

Datum: 06.05.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Imena jezikov (predstavitev projekta)
Predavatelj: doc. dr. Marina Zorman

731. srečanje

Datum: 13.05.2002
Vabi: dr. Marina Zorman
Naslov: Pojem pričevanja (testimonium) v teorijah govora od Avguština do današnjosti
Predavatelj: izr. prof. dr. Janez Justin

732. srečanje

Datum: 20.05.2002
Vabi: dr. Marina Zorman
Naslov: Ruska etimološka leksikografija
Predavatelj: dr. Ljubov V. Kurkina

733. srečanje

Datum: 27.05.2002
Vabi: dr. Marina Zorman
Naslov: Značilnosti naravnega in formalnega jezika
Predavatelj: Gorazd Kert, univ. dipl. anglist in nemcist

734. srečanje

Datum: 07.10.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Drugi dan v romanskih jezikih
Predavatelj: red. prof. dr. Mitja Skubic

735. srečanje

Datum: 14.10.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Nekateri vidiki načrtovanja slovenskega jezika
Predavatelj: doc. dr. Tomaž Sajovic

736. srečanje

Datum: 21.10.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Jezik v italijanski operi
Predavatelj: prof. Giuseppe PIntorno

737. srečanje

Datum: 28.10.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: S katerimi glagolskimi časi se pripoveduje v italijanščini?
Predavatelj: red. prof. dr. Tjaša Miklič

738. srečanje

Datum: 04.11.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Stava k-zvez v bolgarskem večkratnem k-premiku
Predavatelja:
 • prof. Guglielmo Cinque
 • prof. Iliyana Krapova

739. srečanje

Datum: 11.11.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Psihološki dejavniki dvojezičnosti v povezavi s šolskim uspehom na začetku šolanja
Predavatelj: dr. Livija Knaflič

740. srečanje

Datum: 18.11.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Raba povezovalcev v francoskem medijskem govoru
Predavatelj: doc. dr. Mojca Schlamberger Brezar

741. srečanje

Datum: 25.11.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Rekonstrukcija plemenskega prava Slovanov v Vzhodnih Alpah
Predavatelj: asist. dr. Katja Skrubej

742. srečanje

Datum: 02.12.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Oblikovna in skladenjska preobrazba nedoločnika v srednji angleščini
Predavatelj: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

743. srečanje

Datum: 09.12.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Zvrstnost v retoriki vsakdanjega praktičnega sporazumevanja
Predavatelj: doc. dr. Marina Zorman

744. srečanje

Datum: 16.12.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Informacijske strategije v govornih izmenjavah
Predavatelj: asist. Ana Zwitter

745. srečanje

Datum: 06.01.2003
Vabi: ???
Naslov: Obredna terminologija v razvoju slovenskega knjižnega jezika (od Brižinskih spomenikov do ustalitve enotne knjižne norme sredi 19. stoletja)
Predavatelj: dr. Andreja Legan Ravnikar (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)

746. srečanje

Datum: 13.01.2003
Vabi: ???
Naslov: Teorije o nastanku latinskega imperfekta in njegove funkcije
Predavatelj: asist. mag. Matej Hriberšek (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

747. srečanje

Datum: 17.02.2003
Vabi: ???
Naslov: Francoski imperfekt in deontična modalnost
Predavatelj: red. prof. dr. Vladimir Pogačnik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

748. srečanje

Datum: 24.02.2003
Vabi: ???
Naslov: Svojilniške zgradbe v angleščini in slovenščini
Predavatelj: asist. dr. Franja Lipovšek (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

749. srečanje

Datum: 03.03.2003
Vabi: ???
Naslov: Kako poučujemo govorništvo na AGRFT in Teološki fakulteti
Predavatelj: dr. Jože Faganel (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)

750. srečanje

Datum: 10.03.2003
Vabi: ???
Naslov: Normiranje francoskega govora v medijih
Predavatelj: doc. dr. Primož Vitez (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

751. srečanje

Datum: 17.03.2003
Vabi: ???
Naslov: Slovenska leposlovna besedila z vidika teorije informacij
Predavatelj: doc. dr. Primož Jakopin (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

752. srečanje

Datum: 24.03.2003
Vabi: ???
Naslov: Položaj slovenskega jezika v Kanalski dolini
Predavatelj: asist. mag. Nataša Komac (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

753. srečanje

Datum: 31.03.2003
Vabi: ???
Naslov: Kaj bumo z dijalektima?
Predavatelj: prof. dr. Damir Kalogjera (Filozofska fakulteta, Univerza v Zagrebu, Hrvaška)

754. srečanje

Datum: 07.04.2003
Vabi: ???
Naslov: Kodni preklop kot kazalec zamenjave jezika
Predavatelj: prof. dr. Rosita Schjerver-Rindler (Oddelek za romanistiko, Univerza na Dunaju, Avstrija)

755. srečanje

Datum: 14.04.2003
Vabi: ???
Naslov: Kako obravnavati frazeologijo (primer francoskega jezika)
Predavatelj: asist. mag. Gregor Perko

756. srečanje

Datum: 05.05.2003
Vabi: ???
Naslov: Načrtovanje statusa in korpusa romskega jezika
Predavatelj: prof. dr. Dieter Halwachs (Oddelek za splošno jezikoslovje, Univerza v Gradcu, Avstrija)

757. srečanje

Datum: 12.05.2003
Vabi: ???
Naslov: Členek v slovenskem knjižnem jeziku: pomenoslovni in skladenjski vidiki
Predavatelj: mag. Mojca Smolej (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

758. srečanje

Datum: 19.05.2003
Vabi: ???
Naslov: Slovenske glagolske predpone na ravni dokodkovne gradbe (glagolski položaj in glagolski vid)
Predavatelj: mag. Rok Žaucer (Univerza v Ottawi, Kanada)

759. srečanje

Datum: 26.05.2003
Vabi: ???
 1. Naslov: Kako in koga prijeti za jezik (o poteh slovenskega jezikoslovja)
  Predavatelj: izr. prof. dr. Marko Stabej (Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 2. Naslov: Pasti in prednosti deduktivne metode v jezikoslovju
  Predavatelj: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 3. Naslov: Kako v jezikoslovju dosegati t.i. mednarodnost
  Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 4. Naslov: Jeziki v stiku: prevzete besede in kalki
  Predavatelj: red. prof. dr. Mitja Skubic (Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

760. srečanje

Datum: 06.10.2003
Vabi: ???
Naslov: Jezikovna kompetenca, jezikovna raba in odnos do jezika kot kazalci ohranjanja manjšinskega jezika
Predavatelj: prof. dr. Tom Priestly (University of Alberta, Edmonton, Canada)

761. srečanje

Datum: 13.10.2003
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelj: prof. dr. Klaus-Dieter Baumann (Univerza v Leipzigu, Nemčija)

762. srečanje

Datum: 20.10.2003
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelj: asist. dr. Darko Čuden

763. srečanje

Datum: 27.10.2003
Vabi: ???
Naslov: Why we need phonology: on the otherwise puzzling morphology of Koromfe (Burkina Faso, West Africa)
Predavatelj: izr. prof. dr. John Rennison (Dept. of Linguistics, University of Vienna, Avstrija)

764. srečanje

Datum: 03.11.2003
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelj: g. Bojan Brezigar

765. srečanje

Datum: 11.11.2003
Vabi: ???
Naslov: Povedkovnik v slovenščini
Predavatelj: doc. dr. Andreja Žele (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Slovenija)

766. srečanje

Datum: 17.11.2003
Vabi: ???
Naslov: Jezikovna tipologija in raziskava o univerzalnosti (revija Language Typology and Universals)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

767. srečanje

Datum: 24.11.2003
Vabi: ???
Naslov: Starejši latinizmi in romanizmi v slovenščini in bolgarščini
Predavatelj: lekt. mag. Agata Šega

768. srečanje

Datum: 01.12.2003
Vabi: ???
Naslov: Lautoverschiebungen im Isländischen
Predavatelj: prof. dr. Magnus Petursson

769. srečanje

Datum: 08.12.2003
Vabi: ???
Naslov: Porajajoče se meje: še en pogled na naklonske prislove v japonščini
Predavatelj: red. prof. dr. Andrej Bekeš (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

770. srečanje

Datum: 15.12.2003
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelj: dr. Karmen Kenda Jež

771. srečanje

Datum: 05.01.2004
Vabi: ???
Naslov: Časovna raba japonskih členkov ni, wa in ni wa – O skladenjski naravi nikalnih zaimkov: medjezikovna primerjava
Predavatelj: doc. dr. Akiko Nakajima

772. srečanje

Datum: 12.01.2004
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelj: asist. mag. Gašper Ilc

773. srečanje

Datum: 16.02.2004
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelj: dr. Sonja Novak Lukanovič

774. srečanje

Datum: 23.02.2004
Vabi: ???
Naslov: Naslonke za neosebno povratnost (tvorbeni pristop)
Predavatelj: red. prof. dr. Milena Milojević Sheppard

775. srečanje

Datum: 01.03.2004
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelji:
 • asist. dr. Matej Hriberšek
 • izr. prof. Marko Stabej
 • asist. mag. Ina Ferbežar

776. srečanje

Datum: 08.03.2004
Vabi: ???
Naslov: ?

777. srečanje

Datum: 15.03.2004
Vabi: ???
Naslov: Kentum ali satem?
Predavatelj: asist. mag. Simona Klemenčič

778. srečanje

Datum: 22.03.2004
Vabi: ???
Naslov: ?

779. srečanje

Datum: 29.03.2004
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelj: dr. David Kemmerer

780. srečanje

Datum: 05.04.2004
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelj: prof. Mary Annick Mosel

781. srečanje

Datum: 19.04.2004
Vabi: ???
Naslov: Protistava glagolskega načina v japonščini in slovenščini
Predavatelj: asist. dr. Chikako Shigemori Bučar

782. srečanje

Datum: 03.05.2004
Vabi: ???
Naslov: Samoglasniški nizi v slovenščini
Predavatelj: asist. Peter Jurgec

783. srečanje

Datum: 10.05.2004
Vabi: ???
Naslov: Konstitutivne značilnosti sklanjatvenih razredov in naravna morfologija
Predavatelj: prof. dr. Ursula Doleschal

784. srečanje

Datum: 17.05.2004
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelj: izr. prof. dr. Marko Snoj

785. srečanje

Datum: 24.05.2004
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelj: dr. Roberto Dapit

786. srečanje

Datum: 11.10.2004
Vabi: ???
Naslov: O slovničnem spolu, samostalniških razredih in klasifikatorjih v luči etnoskladnje
Predavatelj: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

787. srečanje

Datum: 18.10.2004
Vabi: ???
Naslov: Fonološki pristop k akustični analizi japonske in slovenske prozodije: naglas in intonacija
Predavatelj: Nina Golob

788. srečanje

Datum: 25.10.2004
Vabi: ???
Naslov: Teorija vezalne fonologije in korejski zaporniki
Predavatelj: Alja Ferme

789. srečanje

Datum: 08.11.2004
Vabi: ???
Naslov: Häufigkeit und sprachliche Struktur (Pogostnost in jezikovna zgradba)
Predavatelj: prof. dr. Gertraud Fenk-Oczlon

790. srečanje

Datum: 15.11.2004
Vabi: ???
Naslov: The rule of English in Malay spoken discourse
Predavatelj: dr. Toshiko Yamaguchi

791. srečanje

Datum: 22.11.2004
Vabi: ???
Naslov: Jezikovna naravnost v (obliko)skladnji
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

792. srečanje

Datum: 29.11.2004
Vabi: ???
Naslov: Schweigen: Gegensatz oder Alternative zum Sprechen? (Molk: nasprotje govorjenja ali njegova alternativa?)
Predavatelj: mag. Melanie Schröter

793. srečanje

Datum: 06.12.2004
Vabi: ???
Naslov: Problematika besednega reda pri prevajanju slovenskega prostega verza v angleščino
Predavatelj: Nada Grošelj

794. srečanje

Datum: 13.12.2004
Vabi: ???
Naslov: The neuropsychology of name classes
Predavatelj: prof. Carlo Semenza

795. srečanje

Datum: 20.12.2004
Vabi: ???
Naslov: Členek de v kitajskih samostalniških besednih zvezah
Predavatelj: asist. mag. Mateja Petrovič

796. srečanje

Datum: 03.01.2005
Vabi: ???
Naslov: Nevidni/neslišni glagol v stavkih tipa »Janezu se objema Micko«
Predavatelja:
 • Franc Marušič (Univerza v Stonybrooku)
 • mag. Rok Žaucer (Univerza v Ottavi, Kanada)

797. srečanje

Datum: 10.01.2005
Vabi: ???
Naslov: Jezikoslovje in psihiatrija: primer sodelovanja
Predavatelji:
 • asist. dr. Zdenka Cebašek-Travnik (Psihiatrična klinika v Ljubljani, Slovenija)
 • asist. mag. Borut Škodlar (Psihiatrična klinika v Ljubljani, Slovenija)
 • doc. dr. Marina Zorman (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

798. srečanje

Datum: 14.02.2005
Vabi: ???
Naslov: Some positive views on mutual misunderstanding
Predavatelj: dr. Françoise Douay (Univerza Provence - Centre d'Aix UFR LACS - Marseille, Francija)

799. srečanje

Datum: 21.02.2005
Vabi: ???
Naslov: La guérison d'un point de vue linguistique: Aspect et transitivité en japonais et en français (Ozdravljenje z jezikoslovnega vidika: aspekt in tranzitivnost v japonščini in francoščini)
Predavatelj: prof. dr. France Dhorne (Univerza Aoyama Gakuin, Tokio, Japonska)

800. srečanje

Datum: 28.02.2005
Vabi: ???
Naslov: Strategije naslavljanj v televizijskih oglasih za otroke
Predavatelj: mag. Janja Polajnar (oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

801. srečanje

Datum: 07.03.2005
Vabi: ???
Naslov: Internacionalizacija japonskega jezika
Predavatelj: prof. Nobutaka Miura (Univerza Chûô, Tokio, Japonska)

802. srečanje

Datum: 14.03.2005
Vabi: ???
Naslov: Kako se je Danska dokopala do jezikovne politike in kakšna je bila pri tem vloga danskega urada za jezik
Predavatelj: prof. dr. Niels Davidsen-Nielsen (danski urad za jezik, Danska - predstojnik)

803. srečanje

Datum: 21.03.2005
Vabi: ???
Naslov: Grški nedoločnik v vsebinskih deliberativnih vprašalnih stavkih
Predavatelj: dr. Jerneja Kavčič (Oddelek za klasično filologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

804. srečanje

Datum: 04.04.2005
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelj: dr. Bojan Jarc (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, Slovenija)

805. srečanje

Datum: 11.04.2005
Vabi: ???
Naslov: Pot do slovnične zgradbe ali gramatikalizacija rodilnikov v nemščini in slovenščini
Predavatelj: doc. dr. Alja Lipavic-Oštin (Oddelek za germanistiko, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija)

806. srečanje

Datum: 18.04.2005
Vabi: ???
Naslov: Domači in tuji govorci kot učitelji angleščine na Slovenskem
Predavatelj: dr. Karmen Pižorn (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

807. srečanje

Datum: 09.05.2005
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelj: mag. Janez Jug (Osrednja družboslovna knjižnica, Fakulteta za družbene vede Ljubljana, Slovenija)

808. srečanje

Datum: 16.05.2005
Vabi: ???
Naslov: Soočenje avtnomnega in heteronomnega jezika (na primeru Slovensko-angleškega pravnega slovarja)
Predavatelj: Tomaž Longyka, univ. dipl. ekon. in abs. prava, svobodni strokovni prevajalec, slovaropisec in založnik

809. srečanje

Datum: 23.05.2005
Vabi: ???
Naslov: Skladnja in interakcija: probabilistični pristop k obravnavi korpusov pogovornih besedil na primeru naklonskih prislovov v japonščini
Predavatelj: red. prof. dr. Andrej Bekeš (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

810. srečanje

Datum: 30.05.2005
Vabi: ???
Naslov: Kaj nam dvojina pove o zgradbi slovenskih sklanjatev?
Predavatelj: Gorazd Kert, B.A., M.Phil. (Research Center for English and Applied Linguistics, University of Cambridge, Velika Britanija)

811. srečanje

Datum: 10.10.2005
Vabi: ???
Naslov: Obratna zaznamovanost v naravni skladnji
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

812. srečanje

Datum: 17.10.2005
Vabi: ???
Naslov: Dvojina v slovenskih narečjih
Predavatelj: dr. Tjaša Jakop (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

813. srečanje

Datum: 24.10.2005
Vabi: ???
Naslov: Govor mladih generacij na Japonskem
Predavatelj: prof. dr. Yuriko Sunakawa (Univerza v Tsukubi, Japonska)

814. srečanje

Datum: 07.11.2005
Vabi: ???
Naslov: Sticanje i razvijanje komunikativnih veština na nematernjem jeziku kod dece predškolskog i ranog školskog uzrasta
Predavatelj: dr. Melanija Mikeš (Univerza v Novem Sadu, Srbija)

815. srečanje

Datum: 21.11.2005
Vabi: ???
Naslov: Zgodovinski vpliv nemščine na slovenski jezik
Predavatelj: dr. Donald F. Reindl (Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

816. srečanje

Datum: 28.11.2005
Vabi: ???
Naslov: Razlika med angleškim »most« in slovenskim »največ«: medjezikovna posplošitev
Predavatelj: Sašo Živanović, mladi raziskovalec (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

817. srečanje

Datum: 05.12.2005
Vabi: ???
Naslov: JaSlo: spletni slovar japonskega jezika za slovenske študente
Predavatelj: mag. Kristina Hemljak-Sangawa (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

818. srečanje

Datum: 12.12.2005
Vabi: ???
Naslov: Filogenetsko načelo v sedeči kopeli (ob predavateljevi sedemdesetletnici)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za splošno in primerjalno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

819. srečanje

Datum: 19.12.2005
Vabi: ???
Naslov: Optimalnostna teorija: primeri iz slovenske fonologije
Predavatelj: asist. Peter Jurgec, mladi raziskovalec (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

820. srečanje

Datum: 09.01.2006
Vabi: ???
Naslov: Slovenska teorija jezikovne naravnosti ob slovenskem (obliko)skladenjskem gradivu
Predavatelj: dr. Helena Dobrovoljc (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

821. srečanje

Datum: 13.02.2006
Vabi: ???
Naslov: Naravno oblikoslovje in naravna skladnja (pred obiskom prof. Dresslerja)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

822. srečanje

Datum: 20.02.2006
Vabi: ???
Naslov: O teoriji faz in obstoju nesimultanih faz v slovenščini
Predavatelj: asist. dr. Franc Marušič (Politehnika, Univerza Nova Gorica, Slovenija)

823. srečanje

Datum: 27.02.2006
Vabi: ???
Naslov: Morfonotaktika kot sintagmatska sestavina oblikoglasja
Predavatelj: prof. Wolfgang U. Dressler (Univerza na Dunaju, Avstrija)

824. srečanje

Datum: 06.03.2006
Vabi: ???
Naslov: Platonovo pojmovanje jezika
Predavatelj: Gorazd Kocijančič, prevajalec

825. srečanje

Datum: 13.03.2006
Vabi: ???
Naslov: Teorija semantičnih okvirov FrameNet in njena raba v korpusno zasnovani leksikalni analizi
Predavatelj: mag. Irena Srdanović (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

826. srečanje

Datum: 20.03.2006
Vabi: ???
Naslov: Družbeno-jezikovni dejavniki v prenosu terminologije iz angleškega v japonski in slovenski jezik
Predavatelj: mag. Jelisava Dobovšek Sethna (Tokijska univerza za tuje jezike, Japonska)

827. srečanje

Datum: 27.03.2006
Vabi: ???
Naslov: The Emergence of a Conjunction in Middle Hittite (Nastanek veznika v srednji hetitščini)
Predavatelj: izr. prof. dr. Gary Holland (University of California, Berkeley, ZDA)

828. srečanje

Datum: 03.04.2006
Vabi: ???
Naslov: Zakaj latinščina izgublja svojo propedevtično vlogo in kaj bi latinščino lahko nadomestilo?
Predavatelj: Tomaž Longyka, univ. dipl. ekon. in abs. prava, prevajalec, slovaropisec, založnik

829. srečanje

Datum: 10.04.2006
Vabi: ???
Naslov: Usvajanje slovenskih glagolskih zgradb in spregatvenih vzorcev : rezultati longitudinalne raziskave
Predavatelj: izr. prof. dr. Teodor Petrič (Oddelek za germanistiko, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija)

830. srečanje

Datum: 24.04.2006
Vabi: ???
Naslov: The Romantico-Platonistic origins of the Prague Circle structuralism
Predavatelj: prof. Patrick Seriot (Univerza v Lausannu, Švica)

831. srečanje

Datum: 08.05.2006
Vabi: ???
Naslov: Zur situation des Deutschen als Wissenschaftssprache (O položaju nemščine kot znanstvenega jezika)
Predavatelj: prof. dr. Ingrid Wiese (Univerza v Leipzigu, Nemčija; Inštitut za germanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija)

832. srečanje

Datum: 15.05.2006
Vabi: ???
Naslov: Reference to individuals, Person and the variety of mapping parameters
Predavatelj: prof. Giuseppe Longobardi (Univerza v Trstu, Italija)

833. srečanje

Datum: 22.05.2006
Vabi: ???
Naslov: Teoretični in didaktični koncept književnega pouka v devetletki
Predavatelj: dr. Milena Mileva Blažić (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

834. srečanje

Datum: 29.05.2006
Vabi: ???
Naslov: Ob zibki poezije: Oživljanje glasov iz narave
Predavatelj: akad. dr. Milko Matičetov (Inštitut za slovensko narodopisje, Slovenka akademija znanosti in umetnosti, Slovenija)

835. srečanje

Datum: 09.10.2006
Vabi: ???
Naslov: Slovenski trpnik z deležnikom ( v naravni skladnji)
Predavatelj: akad. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

836. srečanje

Datum: 16.10.2006
Vabi: ???
Naslov: Slovenske jezikovne prvine v obsoški furlanščini
Predavatelj: red. prof. dr. Mitja Skubic (Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

837. srečanje

Datum: 23.10.2006
Vabi: ???
Naslov: Formal linguistics and functional explanation- bridging the gap
Predavatelj: prof. dr. Frederick J. Newmeyer, Emeritus of Linguistics (University of Washington, ZDA)

838. srečanje

Datum: 06.11.2006
Vabi: ???
Naslov: Skladnja nedoločnika in deležnika v zgodnjesrednjeveški grščini
Predavatelj: doc. dr. Jerneja Kavčič (Oddelek za klasično filologijo, FFilozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

839. srečanje

Datum: 13.11.2006
Vabi: ???
Naslov: Japonska slovnična kategorija ZI/Ta in prehodnost/neprehodnost v evropskih jezikih
Predavatelj: doc. dr. Ida Naomi (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

840. srečanje

Datum: 20.11.2006
Vabi: ???
Naslov: Semantics of dispositionals and its implications (not only) for German
Predavatelj: Daniel Holl, M.A. (Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

841. srečanje

Datum: 27.11.2006
Vabi: ???
Naslov: Predstavitev špansko-slovenskega in slovensko-španskega slovarja
Predavatelj: izr. prof. dr. Jasmina Markič (Oddelek za romanske jezike in književnosti,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

842. srečanje

Datum: 04.12.2006
Vabi: ???
Naslov: Kontrastiven pregled slovanske konstrukcije nenameravanega stanja: o stavkih tipa »Janezu se spi«
Predavatelj: red. prof. dr. Maria Luisa Rivero (University of Ottawa, Kanada)

843. srečanje

Datum: 11.12.2006
Vabi: ???
Naslov: Razvoj fonema /p/ v japonščini: primerjava z germanskim soglasniškim premikom
Predavatelj: Anže Kotar, absolvent (japonologija in primerjalno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

844. srečanje

Datum: 18.12.2006
Vabi: ???
Naslov: Slovenski trpnik na SE (v naravni skladnji)
Predavatelj: akad. red. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

845. srečanje

Datum: 19.02.2007
Vabi: ???
Naslov: O ujemanju sestavljenega osebka v slovenščini
Predavatelja:
 • doc. dr. Franc Marušič (Fakulteta za slovenske študije Stanislava Škrabca Univerze v Novi Gorici)
 • Amanda Saksida (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

846. srečanje

Datum: 26.02.2007
Vabi: ???
Naslov: O teoriji morfologije in njeni psiholingvistični stvarnosti
Predavatelj: Gorazd Kert (Research Centre for English and Applied Linguistics, University of Cambridge, Velika Britanija)

847. srečanje

Datum: 05.03.2007
Vabi: ???
Naslov: Lingvistika in matematika – analogije in primerjave
Predavatelj: dr. Borut Pretnar, univ. dipl. inž.

848. srečanje

Datum: 12.03.2007
Vabi: ???
Naslov: Topic/Focus Movement as Comment/Background Marking
Predavatelj: red. prof. dr. Ad Neeleman (Deparment of Phonetics and Linguistics, University College London, Velika Britanija)

849. srečanje

Datum: 19.03.2007
Vabi: ???
Naslov: Fidaplus, korpus slovenskega jezika
Predavatelj: izr. prof. dr. Marko Stabej (Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

850. srečanje

Datum: 26.03.2007
Vabi: ???
Naslov: O praslavenskome (O praslovanščini)
Predavatelj: prof. dr. Georg Holzer (Oddelek za slavistiko, Univerza na Dunaju, Avstrija)

851. srečanje

Datum: 02.04.2007
Vabi: ???
Naslov: Tretja oseba ednine kot default
Predavatelj: akad. red. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

852. srečanje

Datum: 16.04.2007
Vabi: ???
Naslov: O lastnostih, ki jih mora imeti mednarodni jezik, in kako bi angleščina prestala preizkus
Predavatelj: Tomaž Longyka, univ. dipl. ekon. in abs. prava, strokovni prevajalec in terminolog

853. srečanje

Datum: 23.04.2007
Vabi: ???
Naslov: Kvantna teorija stopnjevanja: pozitivne novice za negativne pridevnike
Predavatelj: Sašo Živanović (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

854. srečanje

Datum: 07.05.2007
Vabi: ???
Naslov: Promjene u komunikacijskim paradigmama na primjeru pozdrava (Spremembe v komunikacijskih paradigmah na primeru pozdrava)
Predavatelj: red. prof. dr. Zrinjka Glovacki-Bernardi (Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Zagrebu, Hrvaška)

855. srečanje

Datum: 14.05.2007
Vabi: ???
Naslov: Slovenščina pri Slovencih v Nemčiji
Predavatelj: asist. mag. Saška Štumberger (Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

856. srečanje

Datum: 21.05.2007
Vabi: ???
Naslov: O romansko-alpskoslovanskem nadomestnem naglasoslovju (na primeru predslovanskih substratnih krajevnih imen moškega spola v slovenščini)
Predavatelj: Matej Šekli, mladi raziskovalec (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

857. srečanje

Datum: 28.05.2007
Vabi: ???
Naslov: Consonants are lexical skeleta and vowels are glue: research directions (Soglasniki so leksikalno ogrodje in samoglasniki so lepilo: raziskovalne smernice)
Predavatelj: doc. dr. Andrew Nevins (Oddelek za jezikoslovje, Harvard University, ZDA)

858. srečanje

Datum: 08.10.2007
Vabi: ???
Naslov: Prototipičnost v naravni skladnji
Predavatelj: akad. red. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

859. srečanje

Datum: 15.10.2007
Vabi: ???
Naslov: Predstavitev mednarodnega jezika esperanta ob njegovi 120-letnici
Predavatelj: mag. Janez Jug (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

860. srečanje

Datum: 22.10.2007
Vabi: ???
Naslov: O zvenečnosti slovenskih nezvočnikov v vezalni fonologiji
Predavatelj: asist. Alja Ferme (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici, Slovenija)

861. srečanje

Datum: 05.11.2007
Vabi: ???
Naslov: Non-agreeing finite constructions in Slavic languages
Predavatelj: Luka Szucsich (Departmend of German language and General Linguistics, Humboldt-University Berlin, Nemčija)

862. srečanje

Datum: 12.11.2007
Vabi: ???
Naslov: Inherited or borrowed - some fundamental questions of Uralic historical linguistics
Predavatelj: Johanna Laakso (Univerza na Dunaju, Avstrija)

863. srečanje

Datum: 19.11.2007
Vabi: ???
Naslov: Greek aren 'male', Sanskrit vrsabha- 'bull'; 'spraying bull' or 'male cow'?
Predavatelj: Tijmen C. Pronk (Oddelek za slavistiko, Univerza v Leidnu, Nizozemska; Oddelek za indoevropeistiko, Univerza v Leidnu, Nizozemska)

864. srečanje

Datum: 03.12.2007
Vabi: ???
Naslov: Slovenska sakralna onomastika: anglizacija in drugi jezikoslovni vidiki
Predavatelj: asist. dr. Donald F. Reindl (Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

865. srečanje

Datum: 10.12.2007
Vabi: ???
Naslov: Ton v slovenščini s stališča optimalnostne teorije
Predavatelj: Peter Jurgec (Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL), Univerza v Tromsø, Norveška; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, SAZU, Slovenija)

866. srečanje

Datum: 17.12.2007
Vabi: ???
Naslov: Some thoughts on morphological terminology
Predavatelj: prof. Fumihiro Aoyama (Univerza J.F. Oberlin v Tokiu, Japonska)

867. srečanje

Datum: 11.02.2008
Vabi: ???
Naslov: Stadial typology in Soviet linguistics of the 1940s
Predavatelj: prof. Patrick Sériot (Oddelek za slovanske jezike, Univerza v Lozani, Švica)

868. srečanje

Datum: 18.02.2008
Vabi: ???
Naslov: Aksiom naravne skladnje o sprejemljivosti
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Odelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

869. srečanje

Datum: 25.02.2008
Vabi: ???
Naslov: ISPAC: Italijansko-slovenski vzporedni korpus
Predavatelj: asist. dr. Tamara Mikolič Južnič (Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

870. srečanje

Datum: 03.03.2008
Vabi: ???
Naslov: Izrazi za prihodnost v naravni skladnji
Predavatelj: akad. red. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

871. srečanje

Datum: 10.03.2008
Vabi: ???
Naslov: Skladenjsko označevanje korpusov slovenščine z vidika razvoja jezikovnih tehnologij
Predavatelja:
 • Nina Ledinek (mlada raziskovalka, ZRC SAZU in slovenistika Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • Špela Arhar, mlada raziskovalka (Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

872. srečanje

Datum: 17.03.2008
Vabi: ???
Naslov: Jezikoslovno delo J. Ž. V. Popoviča (1705‒1774). Ob izidu knjige Glossarium Vindicum: osnutek slovenskega slovarja iz druge polovice 18. stoletja

873. srečanje

Odpadlo: Predavanje je bilo zaradi bolezni odpovedano, prestavljeno na 12. 5. 2008.
Datum: 31.03.2008
Vabi: ???
Naslov: Enumeracija u pjesništvu indoeuropskih jezika (Naštevanje v pesništvu indoevropskih jezikov)
Predavatelj: prof. dr. Ana Galjanić (Oddelek za klasično filologijo, Univerza v Zagrebu, Hrvaška)

874. srečanje

Datum: 07.04.2008
Vabi: ???
Naslov: Vezanje ("liaison(s)") v francoščini z vidika naravne skladnje
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

875. srečanje

Datum: 14.04.2008
Vabi: ???
Naslov: O doslej prezrtem tipu flektivne derivacije v slovenskih krajevnih imenih
Predavatelj: mag. Silvo Torkar (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

876. srečanje

Datum: 21.04.2008
Vabi: ???
Naslov: "L'autotraduzione. Analisi di una tecnica. Analisi di un caso" (Samoprevajanje: analiza tehnike, analiza primera)
Predavatelj: prof. dr. Fabiana Fusco (Univerza v Vidmu, Italija)

877. srečanje

Datum: 28.04.2008
Vabi: ???
Naslov: Canadian Raising: 44 Years of Bad Phonology
Predavatelj: prof. Jonathan Kaye, gostujoči prof. 2005/06 (Univerza na Dunaju, Avstrija)

878. srečanje

Datum: 05.05.2008
Vabi: ???
Naslov: Prinzip Kontrastivität. Einige Anmerkungen zum interlingualen, intertextuellen und interlinguistischen Vergleich. (Princip protistavnosti. Nekaj opomb k medlingvalnemu, medbesedilnemu in medlingvističnemu primerjanju)
Predavatelj: prof. dr. Zofia Bilut-Homplewicz (Univerza Rzeszow, Poljska)

879. srečanje

Datum: 12.05.2008
Vabi: ???
Naslov: Enumeracija u pjesništvu indoeuropskih jezika (Naštevanje v pesništvu indoevropskih jezikov)
Predavatelj: prof. dr. Ana Galjanić (Oddelek za klasično filologijo, Univerza v Zagrebu, Hrvaška)

880. srečanje

Datum: 26.05.2008
Vabi: ???
Naslov: Zaimkovna ponovitev osebka in predmeta v rezijanskem narečju slovenščine (s stališča jezikovnega stika s furlanščino)
Predavatelj: dr. Matej Šekli (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

881. srečanje

Datum: 06.10.2008
Vabi: ???
Naslov: Brezosebni glagoli in brezoseb(kov)na raba v slovenščini
Predavatelj: dr. Andreja Žele (ZRC SAZU, Slovenija)

882. srečanje

Datum: 13.10.2008
Vabi: ???
Naslov: TEXTGRAMMATIK – TEXTSEMANTIK – TEXTSTILISTIK in textlinguistisches Repetitorium
Predavatelji:
 • prof. dr. Stojan Bračič (Ljubljana in )
 • prof. dr. Ulla Fix (Leipzig, Nemčija)
 • prof. dr. Albrecht Greule (Regensburg, Nemčija)
Povzetek: Predstavitev učbenika

883. srečanje

Datum: 20.10.2008
Vabi: ???
Naslov: O besednoredni in prozodični realizaciji žarišča v slovenščini
Predavatelj: dr. Sašo Živanović (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

884. srečanje

Datum: 27.10.2008
Vabi: ???
Naslov: Spregledana paradigma z Japonske: generativni model jezika Fujia Minamija
Predavatelj: red. prof. dr. Andrej Bekeš (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

885. srečanje

Datum: 03.11.2008
Vabi: ???
Naslov: Prozodična hierarhija v slovenščini
Predavatelj: dr. Peter Jurgec (Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL), Univerza v Tromsø, Norveška)

886. srečanje

Datum: 10.11.2008
Vabi: ???
Naslov: Jezik v mladinskih besedilih Svetlane Makarovič, ob 70. obletnici slovenske mladinske avtorice
Predavatelj: dr. Milena Mileva Blažić (Pedagoška fakulteta, Univerze v Ljubljani, Slovenija)

887. srečanje

Datum: 17.11.2008
Vabi: ???
Naslov: "O narečni osnovi jezika Celovškega ali Rateškega rokopisa ter o izvoru oblike seydi
Predavatelj: dr. Matej Šekli (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

888. srečanje

Datum: 24.11.2008
Vabi: ???
Naslov: Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku v jezikovno mešanem okolju Kanalske doline
Predavatelj: dr. Nataša Gliha Komac (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

889. srečanje

Datum: 01.12.2008
Vabi: ???
Naslov: Problemi zapisovanja in pregibanja japonskega besedišča v slovenščini
Predavatelja:
 • Barbara Mlakar (prevajalka)
 • Iztok Ilc, prevajalec, študent podiplomskega študija (prevodoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

890. srečanje

Datum: 08.12.2008
Vabi: ???
Naslov: Večplastnost operatorja LE v kitajskem jeziku
Predavatelj: mag. Mateja Petrovčič (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

891. srečanje

Datum: 15.12.2008
Vabi: ???
Naslov: Samoglasniška kvaliteta in trajanje v prozodiji: akustična analiza japonskih in slovenskih korpusov po Grangerjevem modelu
Predavatelj: mag. Nina Golob (Oddelek za azijske in afriške študije,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

892. srečanje

Datum: 22.12.2008
Vabi: ???
Naslov: Govor deklic in dečkov
Predavatelji:
 • red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek (Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 • izr. prof. dr. Simona Kranjc (Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 • doc. dr. Urška Fekonja Peklaj (Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

893. srečanje

Datum: 05.01.2009
Vabi: ???
Naslov: Odprta vprašanja standardizacije romskega jezika v Srbiji
Predavatelj: prof. dr. Svenka Savić (Univerza v Novem Sadu, Srbija)

894. srečanje

Datum: 12.01.2009
Vabi: ???
Naslov: Dosedanje raziskave slovenske dvojine
Predavatelj: dr. Tjaša Jakop (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

895. srečanje

Datum: 19.01.2009
Vabi: ???
Naslov: Dileme in teze o vlogi glagolov in samostalnikov
Predavatelj: dr. Borut Pretnar, univ. dipl. inž.

896. srečanje

Datum: 16.02.2009
Vabi: ???
Naslov: Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici, predstavitev monografije
Predavatelj: dr. Matej Šekli (Oddelek za slavistiko,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

897. srečanje

Datum: 23.02.2009
Vabi: ???
Naslov: Izzivi prevajanja iz kitajščine
Predavatelja:
 • dr. Katja Kolšek (Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem)
 • dr. Andrej Stopar (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

898. srečanje

Datum: 02.03.2009
Vabi: ???
Naslov: Kar nekaj o 'kar'
Predavatelj: Vrinda Subhalaxmi Chidambaram, Graduate student (Slavic and Theoretical Linguistics, Princeton University, ZDA)

899. srečanje

Datum: 09.03.2009
Vabi: ???
Naslov: Opis samoglasnikov na podlagi instrumentalne analize sodobnega govora
Predavatelj: dr. Hotimir Tivadar (Oddelek za slovenistiko,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

900. srečanje

Datum: 16.03.2009
Vabi: ???
Naslov: Večjezičnost in medkulturna zmožnost
Predavatelj: red. prof. dr. Meta Grosman (Oddelek za anglistiko,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

901. srečanje

Datum: 23.03.2009
Vabi: ???
Naslov: »Kaj je avtor hotel reči?« v zagovor intencionalizma
Predavatelj: doc. dr. Aleksander Bjelčevič (Oddelek za slovenistiko,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

902. srečanje

Datum: 30.03.2009
Vabi: ???
Naslov: ?
Predavatelj: izr. prof. dr. Lidija Arizankovska (Filološki fakultet »Blaže Koneski«, Univerzitet »Sv. Kiril i Metodij«, Skopje)

903. srečanje

Datum: 06.04.2009
Vabi: ???
Naslov: »Kaj je vitalnost jezika?« (Che cosa ? la 'vitalit?' di una lingua?)
Predavatelj: prof. dr. Augusto Carli (Univerza v Modeni, Italija)

904. srečanje

Datum: 20.04.2009
Vabi: ???
Naslov: Transformacija bibličnih lastnih imen
Predavatelj: akad. prof. dr. Jože Krašovec (SAZU, Slovenija)

905. srečanje

Datum: 04.05.2009
Vabi: ???
Naslov: Zgodovina prevodov Biblije v slovanske jezike
Predavatelj: prof. dr. Christian Hannick (Katedra za slovansko filologijo, Univerze Julija Maksimilijana, Würzburg, Nemčija)

906. srečanje

Datum: 11.05.2009
Vabi: ???
Naslov: Sinhronija in diahronija v zgodovinskem jezikoslovju (na primeru zgodovine zaimkov moj/tvoj/svoj v slovenščini)
Predavatelj: dr. Matej Šekli (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

907. srečanje

Datum: 18.05.2009
Vabi: ???
Naslov: Subjekt in jezikovne zvrsti
Predavatelj: dr. Andrej E. Skubic, samostojni pisatelj

908. srečanje

Datum: 25.05.2009
Vabi: ???
Naslov: Slovenska jezikoslovna teorija med letoma 1672 in 1758 v besedilih zunaj slovnic
Predavatelj: doc. dr. Kozma Ahačič (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

909. srečanje

Datum: 05.10.2009
Vabi: ???
Naslov: Model analize diskurznih označevalcev v spontanem govorjenem diskurzu na primeru označevalcev su ub bi v italijanskem jeziku
Predavatelj: mag. Jana Kenda (Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

910. srečanje

Datum: 12.10.2009
Vabi: ???
Naslov: Vezljivost slovar slovenskih glagolov
Predavatelj: dr. Andreja Žele (znanstvenoraziskovalni center SAZU, Slovenija )

911. srečanje

Datum: 19.10.2009
Vabi: ???
Naslov: Nekonsolidirane imenske družine (ob izvolitvi v naziv redni profesor za primerjalno jezikoslovje)
Predavatelj: dr. Marko Snoj (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

912. srečanje

Datum: 26.10.2009
Vabi: ???
Naslov: Besedilni korpus Nova beseda
Predavatelj: dr. Primož Jakopin (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

913. srečanje

Datum: 02.11.2009
Vabi: ???
Naslov: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen (ob izidu knjige)
Predavatelj: dr. Marko Snoj (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

914. srečanje

Datum: 09.11.2009
Vabi: ???
Naslov: Tipologija dvandva zloženk v Rgvedi
Predavatelj: dr. Tamara Ditrich, raziskovalka na evropskem projektu Marie Curie - 7. okvirni program (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

915. srečanje

Datum: 16.11.2009
Vabi: ???
Naslov: Pesem »SALVE, REGINA« v Stiškem rokopisu in pozneje
Predavatelj: dr. Milan Dolgan

916. srečanje

Datum: 23.11.2009
Vabi: ???
Naslov: Posledice pravnega varstva imen blagovnih znam za slovaropisje
Predavatelj: dr. Helena Dobrovoljc (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

917. srečanje

Datum: 30.11.2009
Vabi: ???
Naslov: Slovesna ustanovitev slovenske šole naravne skladnje

918. srečanje

Datum: 07.12.2009
Vabi: ???
Naslov: Epistemična modalnost kot indikator besedilne zvrsti v japonščini
Predavatelj: prof. dr. Andrej Bekeš (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

919. srečanje

Datum: 14.12.2009
Vabi: ???
Naslov: Prepoznavanje krajšav v slovenskih elektronskih besedilih
Predavatelj: Mojca Kompara, študentka doktorskega študijskega programa (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

920. srečanje

Datum: 21.12.2009
Vabi: ???
Naslov: K poznopraslovanski dialektizaciji v luči (na-)glasoslovja
Predavatelj: red. prof. dr. Alenka Šivic - Dular (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

921. srečanje

Datum: 04.01.2010
Vabi: ???
Naslov: Prevajanje svetniških imen
Predavatelj: Simona Štavbar

922. srečanje

Datum: 11.01.2010
Vabi: ???
Naslov: Celjščina v vezalni fonologiji
Predavatelj: asist. Alja Ferme

923. srečanje

Datum: 22.02.2010
Vabi: ???
Naslov: La Corse et sa langue entre regionalisme et nationalisme
Predavatelj: prof. Paul Colombani

924. srečanje

Datum: 01.03.2010
Vabi: ???
Naslov: Naravna skladnja (večstavčne povedi in drugo)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

925. srečanje

Datum: 08.03.2010
Vabi: ???
Naslov: Origin and development of Hindi language (Izvor in razvoj jezika hindi)
Predavatelj: prof. dr. Arun Prakash Mishra

926. srečanje

Datum: 15.03.2010
Vabi: ???
Naslov: Nekaj novih ugotovitev o ujemanju sestavljenega osebka
Predavatelj: doc. dr. Franc Marušič

927. srečanje

Datum: 22.03.2010
Vabi: ???
Naslov: Attribution in Japanese communication: the interface between ethnomethodology and construction grammar (Atribucija v japonski komunikaciji: vmesnik med etnometodologijo in …)
Predavatelj: dr. Hiroko Sawada

928. srečanje

Datum: 29.03.2010
Vabi: ???
Naslov: Zakonitosti zanikanja samostalnikov in glagolov
Predavatelj: dr. Borut Pretnar, univ. dipl. inž.

929. srečanje

Datum: 19.04.2010
Vabi: ???
Naslov: Interjections: the case of Russian and Sovjet linguistics (izzivi in glavne težave pri opisu medmeta na primeru ruskega in sovjetskega jezikoslovja)
Predavatelj: dr. Ekaterina Velmezova

930. srečanje

Datum: 03.05.2010
Vabi: ???
Naslov: Verb plus locative in romance languages: space, aspect and subjectivity (glagol z lokativom v romasnkih jezikih: prostor, aspekt in subjektivnost)
Predavatelj: red. prof. dr. Patrizia Cordin

931. srečanje

Datum: 10.05.2010
Vabi: ???
Naslov: Person sprechen (govoriti o sebi in o direktnem naslovniku v 3. osebi)
Predavatelj: prof. dr. Johannes Schwitalla

933. srečanje

Datum: 17.05.2010
Vabi: ???
Naslov: Vnašalni sistem ZRCola – jezikoslovčevo orodje pri težjih opravilih
Predavatelj: dr. Peter Weiss

934. srečanje

Datum: 24.05.2010
Vabi: ???
Naslov: Tipologija dvandva zloženk Rgvedi (preizkusno predavanje za naziv docentke za primerjalno jezikoslovje)
Predavatelj: dr. Tamara Ditrich

935. srečanje

Datum: 04.10.2010
Vabi: ???
Naslov: Indo-hetitska teorija
Predavatelj: Judita Tomšič

936. srečanje

Datum: 11.10.2010
Vabi: ???
Naslov: Jezik, ritam i pesme. (Jezik, ritem in pesmi.)
Predavatelj: prof. Yumi Nakajima

937. srečanje

Datum: 18.10.2010
Vabi: ???
Naslov: Velelnik v naravni skladnji
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

938. srečanje

Datum: 25.10.2010
Vabi: ???
Naslov: Narečje Ziljske Doline in slovenski umik cirkumfleksa
Predavatelj: dr. Tijmen Pronk

939. srečanje

Datum: 08.11.2010
Vabi: ???
Naslov: Vezljivost odrazov praslovanskega *misliti v zgodovini izbranih slovanskih jezikov
Predavatelj: asist dr. Robert Grošelj

940. srečanje

Datum: 15.11.2010
Vabi: ???
Naslov: Polvikanje v slovenščini v luči starejših pisnih virov
Predavatelj: Alenka Jelovšek

941. srečanje

Datum: 29.11.2010
Vabi: ???
Naslov: Jeziko udeleženski vlogi 'prejemnik' v tvorbeni slovnici na primeru slovenščine
Predavatelj: doc. dr. Tatjana Marvin

942. srečanje

Datum: 06.12.2010
Vabi: ???
Naslov: Linguistica – ob izidu letnikov, posvečenih prof. Mitji Skubicu
Predavatelji:
 • Mitja Skubic
 • Agata Šega
 • Martina Ožbot

943. srečanje

Datum: 13.12.2010
Vabi: ???
Naslov: Synchronisieren und übersetzen oder linguistik des sprechens vs. linguistik von texten
Predavatelj: prof. dr. Jochen Raecke

944. srečanje

Datum: 20.12.2010
Vabi: ???
Naslov: Nekaj o temlem, katerem kolem in drugem takemlem
Predavatelja:
 • doc. dr. Franc Marušič
 • doc. dr. Rok Žaucer

945. srečanje

Datum: 03.01.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Morphology and syntax in holes and scratches. (Oblikoslovje in skladnja v luknjah in praskah.)
Predavatelj: Chikako Shigemori Bučar

946. srečanje

Datum: 10.01.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Jezik kot kompleksen sistem
Predavatelj: dr. Borut Pretnar, univ. dipl. inž.

946. srečanje

Datum: 17.01.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Bridging linguistic theory with human cognition: evidence from language performance in Alzheimer’s disease (Premostitev jezikovne teorije in človeške kognicije: dokazi iz jezikovnega obnašanja alzheimerjevih)
Predavatelj: dr. Christina Manouilidou

947. srečanje

Datum: 21.02.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Slovenščina v novem etimološkem slovarju romanskih jezikov? (pomen starejših južnoslovanskih romanizmov za romansko etimologijo)
Predavatelj: dr. Agata Šega

948. srečanje

Datum: 28.02.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Naravna skladnja nemščine (ujemanje)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

949. srečanje

Datum: 07.03.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Vpliv prevajanja na slovensko pravno terminologijo
Predavatelj: dr. Mateja Jemec Tomazin

950. srečanje

Datum: 14.03.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Oblikoskladenjsko in skladenjsko označevanje korpusov slovenščine
Predavatelj: dr. Nina Ledinek Pavlič

951. srečanje

Datum: 21.03.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: `Nič’ pod krinko: razkrinkani pripisovalec rodilnika zanikanja
Predavatelj: dr. Sašo Živanović

952. srečanje

Datum: 28.03.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: dr. Jerica Snoj; Metafora v leksikalnem sistemu (ob izidu monografije)

953. srečanje

Datum: 04.04.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Linguaggio in un orizzonte semiotico (jezik v semiotičnem horizontu)
Predavatelj: prof. Tullio De Mauro, zaslužni profesor

954. srečanje

Datum: 11.04.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Zemljepisnojezikovna členitev kajkavščine ter slovensko-kajkavska jezikovna meja
Predavatelj: doc. dr. Matej Šekli

955. srečanje

Datum: 18.04.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Dvojezičnost oz. variantnost v zgodovini slovenskega (knjižnega) jezika
Predavatelj: red. prof. dr. Irena Orel

956. srečanje

Datum: 09.05.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Oblikoskladenjsko in skladenjsko označevanje korpusov slovenščine
Predavatelj: dr. Nina Ledinek

957. srečanje

Datum: 16.05.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Gradivo za narečni slovar prleškega govora
Predavatelj: izr. prof. dr. Bernard Rajh

958. srečanje

Datum: 23.05.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Synchronisieren und übersetzen oder linguistik des sprechens vs. linguistik von texten (Sinhronizacija in prevod ali primerjava jezika govora z jezikom besedila)
Predavatelj: prof. dr. Jachen Raecke

959. srečanje

Datum: 30.05.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: How to go about measuring the degree of integration of a loanword? On romance borrowings from Russian (Kako izmeriti stopnjo prilagojenosti izposojenke? Metodološka raziskava na primeru romanskih izposojenk iz ruščine)
Predavatelj: prof. dr. Eva Buchi

960. srečanje

Datum: 03.10.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Naravna skladnja iz privzete (defaultne) kategorije (ob izidu učbenika Uvod v naravno skladnjo)
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik

961. srečanje

Datum: 10.10.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Romanizmi v istrskoslovenskih govorih
Predavatelj: dr. Suzana Giljanović

962. srečanje

Datum: 17.10.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: L’identit? italiana nella lingua (italjanska identita, kot se kaže skozi jezik)
Predavatelj: prof. emer. Maurizio Dardano

963. srečanje

Datum: 24.10.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Možnosti uporabe korpusne analize v pripravi učnega gradiva
Predavatelj: doc. dr. Irena Srdanović

964. srečanje

Datum: 07.11.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Pragmatičnojezikovna analiza elektronskih poslovnih pisem v slovenščini
Predavatelj: asist. dr. Mojca Nidorfer Šiškovič

965. srečanje

Datum: 14.11.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Poslovni dopisi v italjanščini: izvirniki in izdelki slovenskih govorcev
Predavatelj: dr. Nives Lenassi

966. srečanje

Datum: 21.11.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Italiano contemporaneo, italiano del futuro (sodobna italijanščina, italijanščina prihodnosti)
Predavatelj: prof. Lorenzo Renzi

967. srečanje

Datum: 28.11.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Značilnosti semantičnega in leksikološko-morfološkega procesiranja v okviru slovenskega in nemškega mentalnega leksikona pri slovenskem govorcu
Predavatelj: lekt. dr. Blanka Borin, prof. nem.

968. srečanje

Datum: 05.12.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Evrotem - terminološka zbirka za prevajalce
Predavatelja:
 • mag. Adriana Krstič
 • Miran Željko

969. srečanje

Datum: 12.12.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Izbira in raba jezika v gospodarstvu
Predavatelj: izr. prof. dr. Sonja Novak Lukanovič

970. srečanje

Datum: 19.12.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Terminologija v EU ob primeru sodb sodišča EU
Predavatelj: dr. Tanja Fajfar

971. srečanje

Datum: 09.01.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Vezljivost somatskih frazemov in predvidljivost njihove variantnosti
Predavatelj: red. prof. dr. Erika Križišnik (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

972. srečanje

Datum: 16.01.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Ledene tarče
Predavatelj: ddr. Peter Jurgec (Meertens Instituut, Amsterdam, Nizozemska)

973. srečanje

Datum: 20.02.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Koncept sklona v hetitščini
Predavatelj: asist. Mojca Cajnko (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija; Institutum Studiorum Humanitatis, fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, Slovenija)

974. srečanje

Datum: 27.02.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski jezik: sociolingvistički status
Predavatelj: red. prof. dr. Vesna Požgaj Hadži (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

975. srečanje

Datum: 05.03.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Prevajalski in skladenjsko-pomenski vidik besed ja, le in samuč v Trubarjevem prevodu Lutrove Hišne postile
Predavatelj: Maruška Agrež, študentka 1. letnika tretje stopnje (slovenistika, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

976. srečanje

Datum: 12.03.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: The Slavophile linguistics in mid-19th Century Russia and the origin of dependency grammar
Predavatelj: prof. Patrick Sériot (Oddelek za slavistiko, Univerza v Lozani, Švica)

977. srečanje

Datum: 19.03.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Projekt sodobne češke slovnice (na primeru morfologije, besedotvorja in leksikologije)
Predavatelj: doc. dr. Božena Bednaříková (Katedra za češki jezik, Filozofska fakulteta, Univerza v Olomoucu, Češka)

978. srečanje

Datum: 26.03.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Sinonimija v leksikalnem pomenoslovju in slovaropisju
Predavatelj: dr. Jerica Snoj (ISJ, ZRC SAZU, Slovenija)

979. srečanje

Datum: 02.04.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: 'Ich als Physiker...': Zum Zusammenhang von Fachsprache und Fachidentität in der interdisziplinären Forschung ("Jaz kot fizik ...": Odnos med jezikom stroke in identiteto v interdisciplinarnem raziskovanju)
Predavatelj: prof. dr. Nina Janich (TU Darmstadt, Nemčija)

980. srečanje

Datum: 10.04.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Pridobivanje jezikovnih podatkov iz besedilnih korpusov za namen izdelave enojezičnih slovarjev in slovnic
Predavatelj: dr. Simon Krek (Institut Jožefa Štefana, Slovenija)

981. srečanje

Datum: 16.04.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Od Marije torbica: od-zveza v pogovorni slovenščini
Predavatelja:
 • Jurij Božič, dodiplomski študent (Oddelek za Anglistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 • Maša Močnik, dodiplomski študent (Oddelek za Anglistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

982. srečanje

Datum: 23.04.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Kot aperitiv na koncu obeda? Analiza napak študentov pri prevajanju iz francoščine v slovenščino
Predavatelj: asist. dr. Nadja Dobnik (Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

983. srečanje

Datum: 07.05.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: How did the Vikings call Russia and Russian towns?
Predavatelj: dr. Fjodor Uspenskij, raziskovalec, skandinavist (Inštitut slovanskih kultur, Ruska akademija znanosti, RAN, Rusija - namestnik direktorja)

984. srečanje

Datum: 14.05.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Samodejna izdelava Slovarja krajšav
Predavatelj: asist. dr. Mojca Kompara (Oddelek za slovenistiko, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija)

985. srečanje

Datum: 21.05.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Ivan Koštiál – prezrti etimolog slovenskega jezika
Predavatelj: red. prof. dr. Metka Furlan (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

986. srečanje

Datum: 28.05.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Interdisciplinarni model za prevajanje pravnih besedil
Predavatelj: doc. dr. Alenka Kocbek (Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, Slovenija)

987. srečanje

Datum: 01.10.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Zaznava in upoštevanje besedilnih značilnosti ob prevajanju ter njihov vpliv na sprejemljivost prevoda
Predavatelj: lekt. dr. Lara Burazer (Oddelek za anglistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

988. srečanje

Datum: 08.10.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Are all languages equally complex? Ali so vsi jeziki enako kompleksni?
Predavatelj: red. prof. Paolo Ramat (Univerza v Paviji, Italija)

989. srečanje

Datum: 15.10.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Besedotvorne paradigme v nemških besedilih. (Ob izidu druge, razširjene izdaje učbenika Textgrammatik - Textsemantik - Textstilistik.)
Predavatelj: red. prof. dr. Stojan Bračič (Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

990. srečanje

Datum: 22.10.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Diahrona naravna skladnja
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

991. srečanje

Datum: 29.10.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Slogovni priročnik na spletu - pravopis za 21. stoletje?
Predavatelj: dr. Simon Krek ( Laboratorij za umetno inteligenco, Instituta Jožef Stefan, Slovenija)

992. srečanje

Datum: 05.11.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Od črke do pomena
Predavatelj: prof. dr. Jure Zupan, zaslužni raziskovalec (Kemijski inštitut, Slovenija)

993. srečanje

Odpadlo: Predavanje zaradi bolezni odpade.
Datum: 12.11.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Opredelitve novejše leksike s primeri slovarskih obravnav
Predavatelj: asist. dr. Saška Štumberger (Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

994. srečanje

Datum: 19.11.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Galician and Spanish in Contact: On Analysing the Galician Influence on Spanish in Argentina. (Galicijščina in španščina v stiku: o vplivu galicijščine na španščino v Argentini)
Predavatelj: prof. dr. Carsten Sinner (Institut za uporabno jezikoslovje in prevodoslovje, Univerza v Leipzigu, Nemčija)

995. srečanje

Datum: 26.11.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Tvorba slovenskih zemljepisnih imen iz slovanskih antroponimov
Predavatelj: dr. Silvo Torkar (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

996. srečanje

Datum: 03.12.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Etimologija slovenskega jezika po ESSJ
Predavatelj: red. prof. dr. Metka Furlan (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija; Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

997. srečanje

Datum: 10.12.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Jezikoslovje in ugotavljanje avtorstva besedil
Predavatelj: dr. Ana Zwitter Vitez (Trojina, Zavod za uporabno slovenistiko, Slovenija)

998. srečanje

Datum: 17.12.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: "Šarm" proučavanja hrvatskog i slovenskog jezika. ("Šarm" preučevanja hrvaškega in slovenskega jezika)
Predavatelj: red. prof. dr. Vesna Požgaj Hadži (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

999. srečanje

Datum: 07.01.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Glosarja slovenskega in angleškega izrazja s področja otroških iger in konjeništva
Predavatelja:
 • univ. dipl. prev. Mateja Strmšek (Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 • univ. dipl. prev. Saša Ferjan (Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

1000. srečanje

Datum: 14.01.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Tisočemu sestanku ob rob
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

1001. srečanje

Datum: 18.02.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Lingvogeneza stare frizijščine
Predavatelj: asistent Luka Repanšek (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

1002. srečanje

Datum: 25.02.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Don't say "Thank you", don't say "Goodbye" - Word usage in different cultures. (Ne reci "hvala", ne reci "zbogom" - rabe besed v različnih kulturah.)
Predavatelj: Yang He, študentka doktorskega programa (splošno jezikoslovje, Univerza v Tsukubi, Japonska)

1003. srečanje

Datum: 04.03.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Fonologija slovenščine (predstavitev projekta)
Predavatelj: dr. Peter Jurgec (Univerza v Leidnu, Nizozemska)

1004. srečanje

Datum: 11.03.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: O kategoriji živosti (del magistrske naloge)
Predavatelj: mag. Anže Kotar (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

1005. srečanje

Datum: 18.03.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Morfološka struktura in geolingvistična interpretacija slovenskih narečnih leksemov s pomenskega polja kulturne rastline
Predavatelj: dr. Mojca Horvat (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

1006. srečanje

Datum: 25.03.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Jezikoslovni viri starejšega slovenskega jezika IMP: digitalna knjižnica, korpus, slovar
Predavatelj: doc. dr. Tomaž Erjavec (Odsek za tehnologije znanja, Institut Jožef Stefan, Slovenija)

1007. srečanje

Datum: 08.04.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Pravipis - presek jezikovnih kavljev
Predavatelj: Aleksandra Kocmut, absolventka slovenistike, lektorica, prevajalka, urednica

1008. srečanje

Datum: 15.04.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Opredelitve novejše leksike s primeri slovarskih obravnav
Predavatelj: doc. dr. Saška Štumberger (Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

1009. srečanje

Datum: 22.04.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Členki v šentruperskem govoru
Predavatelj: Maruška Agrež, študentka 2. letnika tretje stopnje (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

1010. srečanje

Datum: 06.05.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Dvopredmetnost v slovenščini: dokazi za dve različni dajalniški zgradbi
Predavatelj: Adrian Stegovec, univ. dipl. anglist in splošni jezikoslovec (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija )

1011. srečanje

Datum: 13.05.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: O nekaterih lastnostih balkanske frazeologije
Predavatelj: doc. dr. Predrag Mutavdžić (Katedra za neohelenske študije, Filološka fakulteta, Univerza v Beogradu, Srbija)

1012. srečanje

Datum: 20.05.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Filmske priredbe pri pouku (tujih) jezikov
Predavatelj: dr. Tamara Bosnič (Gimnazija Bežigrad, Slovenija)

1013. srečanje

Datum: 27.05.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Terminologija med slovarjem in besedilom
Predavatelj: dr. Mojca Žagar Karer (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

1014. srečanje

Datum: 07.10.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Implicit meaning and utterance interpretation. / Implizite Bedeutung und Äußerungsinterpretation. (Implicitni pomen in njegova interpretacija.)
Predavatelj: prof. dr. Frank Liedtke (Inštitut za germanistiko, Univerza v Leipzigu, Nemčija)

1015. srečanje

Datum: 14.10.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: An Overview of language policy in multilingual Iran. (Pregled jezikovne politike v večjezičnem Iranu.)
Predavatelj: doc. dr. Tahereh Ahmadipour (Oddelek za jezikoslovje, Univerze Vali-e-Asr v Rafsanjanu, Iran)

1016. srečanje

Datum: 21.10.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Slovensko visoko šolstvo: internacionalizacija brez jezikovne politike
Predavatelja:
 • red. prof. dr. Marko Stabej (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 • red. prof. dr. Monika Kalin Golob (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

1017. srečanje

Datum: 28.10.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Leksikalne novosti in Slovar novejšega besedja slovenskega jezika
Predavatelja:
 • doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar, višja znanstvena sodelavka
 • red. prof. dr. Marko Snoj, znanstveni svetnik (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

1018. srečanje

Datum: 04.11.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Razumevanje in razumljivost besedil in kako ju meriti (predstavitev monografije)
Predavatelj: dr. Ina Ferbežar (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, pri Oddelku za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

1019. srečanje

Datum: 11.11.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Razvezani jezik: dragocen, a neprimeren (predstavitev projekta)
Predavatelj: Alenka Pirman, umetnica, ustanovna članica Društva za domače raziskave

1020. srečanje

Datum: 18.11.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Jezikovna politika v času globalizacije
Predavatelj: red. prof. dr. Andrej Bekeš (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

1021. srečanje

Datum: 25.11.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika kot leksikografski nasledek projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku
Predavatelji:
 • dr. Simon Krek (Institut Jožef Stefan, Slovenija; Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 • dr. Iztok Kosem (Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Slovenija)
 • dr. Polona Gantar (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

1022. srečanje

Datum: 02.12.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Vsebinska izhodišča nastajajočega portala z opisi slovenskih slovnic in pravopisov
Predavatelj: doc. dr. Kozma Ahačič (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)

1023. srečanje

Datum: 09.12.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Vpliv tipa in avtentičnosti besedila na njegovo razumevanje
Predavatelj: doc. dr. Meta Lah (Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

1024. srečanje

Datum: 16.12.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Češka skladnja
Predavatelj: doc. dr. Petra Stankovska, docent za češki jezik (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)