1. srečanje

Datum: 12.01.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Strokovni sestanek jezikoslovcev
Predavatelj: prof. dr. Stanko Škerl