1001. srečanje

Datum: 18.02.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Lingvogeneza stare frizijščine
Predavatelj: asistent Luka Repanšek (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)