101. srečanje

Datum: 15.11.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Bilingvizem
Predavatelj: asist. Vladislav Jagodic