1021. srečanje

Datum: 25.11.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika kot leksikografski nasledek projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku
Predavatelji:
  • dr. Simon Krek (Institut Jožef Stefan, Slovenija; Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
  • dr. Iztok Kosem (Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Slovenija)
  • dr. Polona Gantar (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)