1022. srečanje

Datum: 02.12.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Vsebinska izhodišča nastajajočega portala z opisi slovenskih slovnic in pravopisov
Predavatelj: doc. dr. Kozma Ahačič (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)