1023. srečanje

Datum: 09.12.2013
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Vpliv tipa in avtentičnosti besedila na njegovo razumevanje
Predavatelj: doc. dr. Meta Lah (Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)