107. srečanje

Datum: 13.03.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Modalna raba slovanskega bim?, bych?, běch?…
Predavatelj: asist. Alenka Šivic